Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Бебе

„Рођење дјетета је најсрећнији догађај у животу родитеља. Наш град и Ваша кућа постали су дворци среће рођењем новог члана породице. Да Ваше чедо има безбрижно дјетињство у нашем Зворнику и да израсте у доброг човјека“.

Срећна нам свака нова беба!!!

Ваш Градоначелник
Зоран Стевановић 

УПИС ДЈЕТЕТА

Подносилац пријаву за упис дјетета у матичну књигу рођених подноси лично у Шалтер сали Градске управе града Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Личне карте/пасош ако је странац (Копија)
 • Извод из матичне књиге вјенчаних /за дијете рођено у браку/ (Оригинал/копија; Матична служба)
 • Извод из матичне књиге рођених за мајку /за дијете рођено у ванбрачној заједници/ (Оригинал/копија; Матична служба)
 • Увјерење/а о држављанству за родитеље/а
 • Образац пријаве

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ЈЕ 1 ДАН ОД ДАНА ПОДНОШЕЊА КОМПЛЕТНОГ ЗАХТЈЕВА.

УПИС ДЈЕТЕТА/ДИЈЕТЕ РОЂЕНО У БРАКУ
 • Отпусница из болнице (оригинал)
 • Извод из матичне књиге вјенчаних за родитеље чији датум издавања није старији од 6 мјесеци, осим извода издатих у Републици Српској (оригинал или овјерена копија)
 • Увјерење о држављанству за родитеље
 • Фотокопије личних карата за родитеље
 • Изјава о одређивању личног имена дјетета (узима се на записник приликом уписа дјетета у МКР)
УПИС ДЈЕТЕТА/НИЈЕ РОЂЕНО У БРАКУ
 • Отпусница из болнице – оригинал
 • Присиство оба родитеља
 • Извод из матичне књиге рођених за мајку дјетета чији датум издавања није старији од 6 мјесеци осим извода издатих у Републици Српској
 • Увјереље о држављанству за родитеље
 • Лична карта оба родитеља (на увид)
ПРИЗНАЊЕ ОЧИНСТВА

Приликом подношења захтјева о рођењу дјетета сачињава се Записник о признању очинства и сагласности мајке. 

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ЈЕ ОДМАХ ПО ПОДНОШЕЊУ КОМПЛЕТНОГ ЗАХТЈЕВА.

Породични закон (Службени гласник Републике Српске број: 54/2002, 41/2008, 63/2014 и 56/2019).

ЛИЧНО ИМЕ ДЈЕТЕТА

Записник о  личном имену дјетета се сачињава приликом подношења захтјева о рођењу дјетета.

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ЈЕ ОДМАХ ПО ПОДНОШЕЊУ КОМПЛЕТНОГ ЗАХТЈЕВА.

Закон о личном имену Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 82/2019)

Pin It on Pinterest

Share This