Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Лично име

Лично име је лично право грађана и служи за разликовање и идентификовање физичких лица. Оно се стиче уписом у матичну књигу рођених, а грађанин је дужан да се користи својим личним именом уписаним у матичну књигу.

ПРОМЈЕНА ЛИЧНОГ ИМЕНА

Подносилац захтјев за промјену личног имена подноси лично у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Лична карта (овјерена копија)
 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Увјерење о држављанству БиХ (оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Извод из матичне књиге вјенчаних /за особе које су у браку/ (оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Извод из матичне књиге рођених /за особе које су у браку и које имају дјецу/ (оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Увјерење о пребивалишту уколико лице не посједује нову личну карту (оригинал/овјерена копија; МУП Републике Срспке)
 • Увјерење о невођењу кривичног поступка (оригинал/овјерена копија; Окружни суд)
 • Увјерење о некажњавању (оригинал/овјерена копија; Полицијски орган по мјесту рођења)
 • Увјерење о измиреним обавезама из браћних и породичних односа /само за лица која су разведена/ (оригинал/овјерена копија; Центар за социјални рад)
 • Увјерење о плаћеним порезима и доприносима (оригинал/овјерена копија; Пореска управа)
 • Градска административна такса у износу од 40,00 КМ (оригинал, шалтер „Пошта Српске“)
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

ЗАПИСНИК О НОВОМ ЛИЧНОМ ИМЕНУ

Записник о новом личном имену се сачињава приликом подношења захтјева за промјену имена дјетета.

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ЈЕ 15 ДАНА ОД ПОДНОШЕЊА КОМПЛЕТНОГ ЗАХТЈЕВА.

Pin It on Pinterest

Share This