Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Iskoličavanje objekta
ISKOLČAVANJE OBJEKTA - Za pravna lica
Podnosilac zahtjev podnosi u Šalter sali Gradske uprave grada Zvornik ili putem pošte na adresu Gradske uprave. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Lokacijski uslovi
 • Situaciono lokaciona skica
 • Odobrenje za građenje
 • Projektna dokumentacija na uvid
 • Dokaz o uplati troškova (50,00 KM), (ž.r.-5550060200165529; vrsta prihoda-722521; šifra grada-119; B.O.-0119160)
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.

ISKOLČAVANJE OBJEKTA - Za fizička lica
Podnosilac zahtjev podnosi u Šalter sali Gradske uprave grada Zvornik ili putem pošte na adresu Gradske uprave. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta: 

 • Lokacijski uslovi
 • Situaciono lokaciona skica
 • Odobrenje za građenje
 • Projektna dokumentacija na uvid
 • Dokaz o uplati troškova (50,00 KM), (ž.r.-5550060200165529; vrsta prihoda-722521; šifra grada-119; B.O.-0119160)
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.