Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu

Еколошка дозвола

  ЕКОЛОШКУ ДОЗВОЛУ мора да прибави свако правно и физичко лице које обавља дјелатност за коју је Правилником прописано обавезно посједовање еколошке дозволе. Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник.  Уз захтјев је потребно приложити и...

Резервација паркинг мјеста

  Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Рјешење о регистрацији предузећа (за правна лица) (копија) (СУД) Доказ о уплати таксе за подношење захтјева у износу од 2,00 КМ Доказ о уплати...

Улазак теретног моторног возила у зону забрањеног саобраћаја

  Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Рјешење о регистрацији предузећа (копија, СУД) Доказ о уплати таксе за подношење захтјева у износу од 2,00 КМ и доказ о уплати таксе за...

Прекопавање јавних површина

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Ситуацију са уцртаном трасом (копија) Одобрење за грађење код изградње нових инсталација (копија) Сагласности (Телеком, Зворник стан,...

Градско земљиште (лицитација, продаја, закуп)

Град Зворник доноси одлуку о располагању градским-грађевинским земљиштем. Постоји више модела располагања земљиштем и то: Продаја (лицитација и непосредна погодба) Замјена Закуп Скупштина града Зворник једина је надлежна да доноси одлуке о продаји, замјени, закупу или...

Одређивање кућног броја

  Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Посједовни лист (копија) (РГУ) Рјешење о оставинској расправи или купопродајни уговор (за промјену имена корисника) (копија) Доказ о уплати...

Pin It on Pinterest