Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page

Lokacijski uslovi

LOKACIJSKI USLOVI Podnosilac zahtjev podnosi u Šalter sali Gradske uprave grada Zvornik ili putem pošte na adresu Gradske uprave. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta: Kopija katastarskog plana (original/ovjerena kopija; RUGIPP(katastar)) Dokaz o...

Upotrebna dozvola

TEHNIČKI PREGLED OBJEKTA I UPOTREBNA DOZVOLA Podnosilac zahtjev podnosi u Šalter sali Gradske uprave grada Zvornik ili putem pošte na adresu Gradske uprave. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta: Potvrda o snimanju objekta (original/ovjerena kopija,...

Iskoličavanje objekta

ISKOLČAVANJE OBJEKTA - Za pravna lica Podnosilac zahtjev podnosi u Šalter sali Gradske uprave grada Zvornik ili putem pošte na adresu Gradske uprave. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta: Lokacijski uslovi Situaciono lokaciona skica Odobrenje za...

Legalizacija objekata

LEGALIZACIJA OBJEKTA Podnosilac zahtjev podnosi u Šalter sali Gradske uprave grada Zvornik ili putem pošte na adresu Gradske uprave. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta: Taksa u iznosu od 2,00 KM Obrazac zahtjeva Organ jedinice lokalne samouprave...

Odobrenje za građenje

ODOBRENJE ZA GRAĐENJE (GRAĐEVINSKA DOZVOLA) Podnosilac zahtjev podnosi u Šalter sali Gradske uprave grada Zvornik ili putem pošte na adresu Gradske uprave. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta: Dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima (ZK uložak,...

Pin It on Pinterest