Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Градска управа
  4.  » Category: "Одјељења и службе"

Одјељења и службе

Служба за јавне набавке

Сједиште: Светог Саве 124Телефон: 056/232-213Факс:056/232-221Е-пошта: sandra.erkic@gradzvornik.orgВ.д. начелника: Сандра Еркић Служба за јавне набавке има кључну улогу у пословима јавних набавки радова, роба и услуга за потребе Градске управе града Зворника.  Послови...

Стручна служба Скупштине града

Телефон: 056/232-245 Мобилни: 066/762-668 Е-пошта: zoran.djukanovic@gradzvornik.org Секретар Скупштине града: Зоран Ђукановић Стручна служба Скупштине града обавља стручне, административне, техничке и друге послове с циљем благовремене припреме и доставе материјала за...

Одјељење комуналне полиције

Сједиште: Вука Караџића 4Телефон: 056/490-366Факс: 056/232-221Е-пошта: goran.pisic@gradzvornik.orgНачелник: Горан Писић Одјељење комуналне полиције обавља комунално-инспекцијску контролу и надзор над примјеном закона, других прописа и општих аката из области...

Матична књига држављана

У матичне књиге се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промјене у вези са тим чињеницама. Матичне књиге, изводи из матичних књига и увјерења која се издају на основу матичних књига имају доказну снагу јавних исправа....

Матична књига умрлих

У матичне књиге се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промјене у вези са тим чињеницама. Матичне књиге, изводи из матичних књига и увјерења која се издају на основу матичних књига имају доказну снагу јавних исправа....

Матична књига вјенчаних

Матичне књиге су основне службене евиденције о личном стању грађана. Закључење брака уписује се у матичну књигу вјенчаних, која се води за матично подручје мјета у коме је брак закључен. У матичну књигу вјенчаних између осталих уписују се подаци као што су: закључење...

Матична књига рођених

Матичне књиге су основне службене евиденције о личном стању грађана. У матичну књигу рођених уписују се између осталих подаци о рођењу, име и презиме, пол дјетета, дан, мјесец, година, сат и мјесто рођења, јединствени матични број грађанина, држављанство,...

Лично име

Лично име је лично право грађана и служи за разликовање и идентификовање физичких лица. Оно се стиче уписом у матичну књигу рођених, а грађанин је дужан да се користи својим личним именом уписаним у матичну књигу.Подносилац захтјев за промјену личног имена подноси...

Бебе

"Рођење дјетета је најсрећнији догађај у животу родитеља. Наш град и Ваша кућа постали су дворци среће рођењем новог члана породице. Да Ваше чедо има безбрижно дјетињство у нашем Зворнику и да израсте у доброг човјека". Срећна нам свака нова беба!!! Ваш...

Одјељења и службе

Служба за јавне набавке

Сједиште: Светог Саве 124Телефон: 056/232-213Факс:056/232-221Е-пошта: sandra.erkic@gradzvornik.orgВ.д. начелника: Сандра Еркић Служба за јавне набавке има кључну улогу у пословима јавних набавки радова, роба и услуга за потребе Градске управе града Зворника.  Послови...

Стручна служба Скупштине града

Телефон: 056/232-245 Мобилни: 066/762-668 Е-пошта: zoran.djukanovic@gradzvornik.org Секретар Скупштине града: Зоран Ђукановић Стручна служба Скупштине града обавља стручне, административне, техничке и друге послове с циљем благовремене припреме и доставе материјала за...

Одјељење комуналне полиције

Сједиште: Вука Караџића 4Телефон: 056/490-366Факс: 056/232-221Е-пошта: goran.pisic@gradzvornik.orgНачелник: Горан Писић Одјељење комуналне полиције обавља комунално-инспекцијску контролу и надзор над примјеном закона, других прописа и општих аката из области...

Матична књига држављана

У матичне књиге се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промјене у вези са тим чињеницама. Матичне књиге, изводи из матичних књига и увјерења која се издају на основу матичних књига имају доказну снагу јавних исправа....

Матична књига умрлих

У матичне књиге се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промјене у вези са тим чињеницама. Матичне књиге, изводи из матичних књига и увјерења која се издају на основу матичних књига имају доказну снагу јавних исправа....

Матична књига вјенчаних

Матичне књиге су основне службене евиденције о личном стању грађана. Закључење брака уписује се у матичну књигу вјенчаних, која се води за матично подручје мјета у коме је брак закључен. У матичну књигу вјенчаних између осталих уписују се подаци као што су: закључење...

Матична књига рођених

Матичне књиге су основне службене евиденције о личном стању грађана. У матичну књигу рођених уписују се између осталих подаци о рођењу, име и презиме, пол дјетета, дан, мјесец, година, сат и мјесто рођења, јединствени матични број грађанина, држављанство,...

Лично име

Лично име је лично право грађана и служи за разликовање и идентификовање физичких лица. Оно се стиче уписом у матичну књигу рођених, а грађанин је дужан да се користи својим личним именом уписаним у матичну књигу.Подносилац захтјев за промјену личног имена подноси...

Бебе

"Рођење дјетета је најсрећнији догађај у животу родитеља. Наш град и Ваша кућа постали су дворци среће рођењем новог члана породице. Да Ваше чедо има безбрижно дјетињство у нашем Зворнику и да израсте у доброг човјека". Срећна нам свака нова беба!!! Ваш...

Pin It on Pinterest