Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Општи дио

Систем заштите и спасавања је обједињени облик управљања и организовања снага и субјеката система заштите и спасавања на спровођењу превентивних и оперативних мјера и извршавању задатака заштите и спасавања људи и добара од посљедица елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа, епидемија, посљедица ратних дејстава, посљедица тероризма и других опасности и несрећа које могу угрозити становништво, материјална и културна добра и животну средину, укључујући и мјере опоравка од насталих посљедица.

Основна улога Службе цивилне заштите на локалном нивоу је опремање и обучавање снага и структура заштите и спасавања.

Pin It on Pinterest

Share This