Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Приступ информацијама
ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

Подносилац захтјев за приступ информацијама подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Град Зворник, улица Светог Саве 124.

Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

Закон о слободи приступа информацијама (Службени гласник Републике Српске број: 20/2001).

РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА

Подносилац захтјев за разгледање  списа (предмета) и издавање преписа из архиве подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Град Зворник, улица Светог Саве 124. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

  • Доказ о правном интересу (оригинал на увид/копија)
  • Градска административна такса од 5 КМ (оригинал, шалтер „Пошта Српске“)
  • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 7 ДАНА.

Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске број: 13/2002)
Одлука о административним таксама (Службени гласник града Зворник број: 3/16).

Одјељење за општу управу

Pin It on Pinterest

Share This