Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Овјере

Овјеравање потписа и рукописа подразумијева потврђивање њихове аутентичности. Овјеравање преписа подразумијева потврђивање истовјетности преписа са изворном исправом или овјереним преписом изворне исправе.

УВЈЕРЕЊЕ О ПРИХОДИМА ЧЛАНОВА ДОМАЋИНСТВА

Подносилац захтјева подноси захтјев лично у Шалтер сали Градске управе Зворник.

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА

Закон о општем управном поступку/Службени гласник Републике Српске број: 13/02, 87/07 и 50/10).

ИЗЛАЗАК НА ТЕРЕН/ОВЈЕРА ПОТПИСА

Подносилац захтјева подноси захтјев лично у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и сљедећа документа:

  • Доказ о немогућности доласка у службене просторије органа (Оригинал/копија; Болница/други надлежни орган)
  • Документ који се овјерава (Оригинал)
  • Административна такса у иносу од 10,00 КМ (Оригинал)
  • Образац захтјева

РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЈЕ 1 ДАН.

Упутство за извршавање Закона о овјеравању потписа, рукописа и преписа (Службени гласник Републике Српске 76/10)
Правилник о радној књижици (Службени гласник Републике Српске број: 76/2010 и 31/2016)

ИЗЈАВА О ЗАЈЕДНИЧКОМ ДОМАЋИНСТВУ

Изјаву је потребно попунити и потписати лично у Шалтер сали Градске управе Зворник.

Образац изјаве

 РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЈЕ 1 ДАН.

Одјељење за општу управу

Pin It on Pinterest

Share This