Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Pristup informacijama
PRISTUP INFORMACIJAMA

Podnosilac zahtjev za pristup informacijama podnosi u Šalter sali Gradske uprave grada Zvornik ili putem pošte na adresu Grad Zvornik, ulica Svetog Save 124.

– Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.

Zakon o slobodi pristupa informacijama (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 20/2001).

RAZGLEDANJE SPISA
Podnosilac zahtjev za razgledanje  spisa (predmeta) i izdavanje prepisa iz arhive podnosi u Šalter sali Gradske uprave grada Zvornik ili putem pošte na adresu Grad Zvornik, ulica Svetog Save 124. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

  • Dokaz o pravnom interesu (original na uvid/kopija)
  • Gradska administrativna taksa od 5 KM (original, šalter „Pošta Srpske“)
  • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 7 DANA.

Zakon o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 13/2002)
Odluka o administrativnim taksama (Službeni glasnik grada Zvornik broj: 3/16).

 

Odjeljenje za opštu upravu

Pin It on Pinterest

Share This