Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » Category: "Градска управа"

Градска управа

Општи дио

Систем заштите и спасавања је обједињени облик управљања и организовања снага и субјеката система заштите и спасавања на спровођењу превентивних и оперативних мјера и извршавању задатака заштите и спасавања људи и добара од посљедица елементарних непогода,...

Служба цивилне заштите

Сједиште: Каракај бр. 353А, 75.400 ЗворникТелефон: 056/210-853Факс:056/232 - 221Е-пошта: civilna.zastita@gradzvornik.orgНачелник: Рајко Јурошевић Служба цивилне заштите задужена је за израду различитих докумената као што су Процјене угрожености од елементарне непогоде...

Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима

Сједиште: Светог Саве 124Телефон: 056/232-269Факс: 056/232-221Е-пошта: djoko.jankovic@gradzvornik.orgНачелник: Ђоко Јанковић Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима задужена је за реализацију стратешких циљева Градске управе у управљању људским...

Служба за јавне набавке

Сједиште: Светог Саве 124Телефон: 056/232-213Факс:056/232-221Е-пошта: sandra.erkic@gradzvornik.orgВ.д. начелника: Сандра Еркић Служба за јавне набавке има кључну улогу у пословима јавних набавки радова, роба и услуга за потребе Градске управе града Зворника.  Послови...

Стручна служба Скупштине града

Телефон: 056/232-245 Мобилни: 066/762-668 Е-пошта: zoran.djukanovic@gradzvornik.org Секретар Скупштине града: Зоран Ђукановић Стручна служба Скупштине града обавља стручне, административне, техничке и друге послове с циљем благовремене припреме и доставе материјала за...

Одјељење комуналне полиције

Сједиште: Вука Караџића 4Телефон: 056/490-366Факс: 056/232-221Е-пошта: goran.pisic@gradzvornik.orgНачелник: Горан Писић Одјељење комуналне полиције обавља комунално-инспекцијску контролу и надзор над примјеном закона, других прописа и општих аката из области...

Матична књига држављана

У матичне књиге се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промјене у вези са тим чињеницама. Матичне књиге, изводи из матичних књига и увјерења која се издају на основу матичних књига имају доказну снагу јавних исправа....

Матична књига умрлих

У матичне књиге се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промјене у вези са тим чињеницама. Матичне књиге, изводи из матичних књига и увјерења која се издају на основу матичних књига имају доказну снагу јавних исправа....

Матична књига вјенчаних

Матичне књиге су основне службене евиденције о личном стању грађана. Закључење брака уписује се у матичну књигу вјенчаних, која се води за матично подручје мјета у коме је брак закључен. У матичну књигу вјенчаних између осталих уписују се подаци као што су: закључење...

Градска управа

Општи дио

Систем заштите и спасавања је обједињени облик управљања и организовања снага и субјеката система заштите и спасавања на спровођењу превентивних и оперативних мјера и извршавању задатака заштите и спасавања људи и добара од посљедица елементарних непогода,...

Служба цивилне заштите

Сједиште: Каракај бр. 353А, 75.400 ЗворникТелефон: 056/210-853Факс:056/232 - 221Е-пошта: civilna.zastita@gradzvornik.orgНачелник: Рајко Јурошевић Служба цивилне заштите задужена је за израду различитих докумената као што су Процјене угрожености од елементарне непогоде...

Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима

Сједиште: Светог Саве 124Телефон: 056/232-269Факс: 056/232-221Е-пошта: djoko.jankovic@gradzvornik.orgНачелник: Ђоко Јанковић Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима задужена је за реализацију стратешких циљева Градске управе у управљању људским...

Служба за јавне набавке

Сједиште: Светог Саве 124Телефон: 056/232-213Факс:056/232-221Е-пошта: sandra.erkic@gradzvornik.orgВ.д. начелника: Сандра Еркић Служба за јавне набавке има кључну улогу у пословима јавних набавки радова, роба и услуга за потребе Градске управе града Зворника.  Послови...

Стручна служба Скупштине града

Телефон: 056/232-245 Мобилни: 066/762-668 Е-пошта: zoran.djukanovic@gradzvornik.org Секретар Скупштине града: Зоран Ђукановић Стручна служба Скупштине града обавља стручне, административне, техничке и друге послове с циљем благовремене припреме и доставе материјала за...

Одјељење комуналне полиције

Сједиште: Вука Караџића 4Телефон: 056/490-366Факс: 056/232-221Е-пошта: goran.pisic@gradzvornik.orgНачелник: Горан Писић Одјељење комуналне полиције обавља комунално-инспекцијску контролу и надзор над примјеном закона, других прописа и општих аката из области...

Матична књига држављана

У матичне књиге се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промјене у вези са тим чињеницама. Матичне књиге, изводи из матичних књига и увјерења која се издају на основу матичних књига имају доказну снагу јавних исправа....

Матична књига умрлих

У матичне књиге се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промјене у вези са тим чињеницама. Матичне књиге, изводи из матичних књига и увјерења која се издају на основу матичних књига имају доказну снагу јавних исправа....

Матична књига вјенчаних

Матичне књиге су основне службене евиденције о личном стању грађана. Закључење брака уписује се у матичну књигу вјенчаних, која се води за матично подручје мјета у коме је брак закључен. У матичну књигу вјенчаних између осталих уписују се подаци као што су: закључење...

Pin It on Pinterest