Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu

Пољопривреда

ПРОМЈЕНА НАМЈЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У НЕПОЉОПРИВРЕДНО Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Локацијске услове или урбанистичко-техничке услове утврђене рјешењем надлежног органа за...

Предузетништво

НОВОСТИ Позив за учешће на семинару „Потенцијал и заштита прехрамбених производа са географским поријеклом“ Развојна агенција Републике Српске у сарадњи са Агенцијом за безбједност хране Босне и Херцеговине и Градом Зворником, у оквиру Европске мреже предузетништва...

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

Сједиште: Светог Саве 124 Телефон: 056/232-236 Факс: 056/232-221 Е-пошта: darko.stefanovic@gradzvornik.org Начелник: Дарко Стефановић У Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности извршавају се закони, други прописи и општи акти у оквиру права и дужности Града који...

Pin It on Pinterest