Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page

Pronatalitetna politika

JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ ZA ROĐENJE DJETETA Zahtjev se podnosi u Šalter sali Gradske uprave. Uz zahtjev je potrebno predati i sledeća dokumenta: Izvodi iz Matične knjige rođenih (za svu djecu) Kopija lične karte za oba roditelja Potvrda o prebivalištu za oba...

Nevladin sektor

PROJEKTI NEVLADINIH ORGANIZACIJA, FONDACIJA I OMLADINSKIH PROGRAMA Попуњене обрасце потребно је предати лично у Шалтер сали Градске управе или путем поште на адресу Град Зворник, ул. Светог Саве 124, са назнаком „за (су)финансирање програма и пројеката удружења...

Pin It on Pinterest