Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu

Представка/пријава због угрожавања/повреде

ПРИЈАВА ЗБОГ УГРОЖАВАЊА /ПОВРЕДЕ Подносилац представку због угрожавања /повреде подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник или путем поште на адресу Град Зворник, улица Светог Саве 124. Образац представке  РОК ЗА ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРЕДУЗЕТИМ МЈЕРАМА ЈЕ 30 ДАНА ОД ДАНА...

Пријава за почетак извођења грађевинских радова Урбанистичко-грађевинској инспекцији

ПРИЈАВА ЗА ПОЧЕТАК ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА Подносилац подноси пријаву за почетак извођења грађевинских радова урбанистичко-грађевинској инспекцији у Шалтер сали Градске управе Зворник или путем поште на адресу Град Зворник, улица Светог Саве 124. Уз пријаву је...

Пренос умрлог лица из иностранства у РС

ПРЕНОС УМРЛОГ ЛИЦА ИЗ ИНОСТРАНСТВА У РЕПУБЛИКУ СРПСКУ Подносилац захтјев за пренос умрлог лица из иностранства у Републику Српску подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник или путем поште на адресу Град Зворник, улица Светог Саве 124. Уз захтјев је потребно...

Ексхумација/пренос умрлог лица унутар/из РС

ЕКСХУМАЦИЈА/ПРЕНОС УМРЛОГ ЛИЦА Подносилац захтјев за  ексхумација/пренос умрлог лица унутар/из Републике Српске подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник или путем поште на адресу Град Зворник, улица Светог Саве 124. Уз захтјев је потребно приложити и следећа...

Одјељење за инспекцијски надзор

Сједиште: Светог Саве 124 Телефон: 056/490-363 Факс: 056/232-221 Е-пошта: fahir.ferhatbegovic@gradzvornik.org Начелник: Фахир Ферхатбеговић У Одјељењу за инспекцијски надзор извршавају се закони, други прописи и општи акти  у оквиру права и дужности Града који се...

Pin It on Pinterest