Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu

Експропријација

Експропријација је одузимање (потпуна) или ограничење (непотпуна) права власништва на непокретностима уз правичну накнаду које не може бити нижа од тржишне вриједности непокретности. Закон о експропријацији објављен у Службеном гласнику Републике Српске број: 112/06,...

Одложено плаћање ренте и накнаде трошкова за уређење градског-грађевинског земљишта

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ РЕНТЕ И ТРОШКОВА Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:      Локацијске услове (копија) (Одјељење за просторно уређење) Обрачун такси и накнада бр. (копија) (Одјељење за...

Утврђивање накнаде за трошкове уређења за градско-грађевинско земљиште и ренте

ЗА ПРАВНА ЛИЦА Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Локацијски услови Главни пројекат објекта за који се подноси захтјев са извршеном ревизијом (оригинал) Потврду о регистрацији ЈИБ-а...

Постављање рекламних паноа

ЗА ПРАВНА ЛИЦА Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Локацијске услове за рекламне паное више од 1m2 (на увид) (Одјељење за просторно уређење) Доказ о уплати градске комуналне таксе (до...

Заузимање јавне површине

ЗА ПРАВНА ЛИЦА Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Локацијске услове за (љетње баште) бр. (на увид) (Одјељење за просторно уређење) Одобрење за рад (на увид) (Одјељење за привреду)...

Pin It on Pinterest