Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Gradska uprava
  4.  » 
  5. Odjeljenja i službe
  6.  » Category: "Odjeljenje za inspekcijski nadzor"

Odjeljenje za inspekcijski nadzor

Odjeljenje za inspekcijski nadzor

Sjedište: Svetog Save 124 Telefon: 056/490-363 Faks: 056/232-221 E-pošta: fahir.ferhatbegovic@gradzvornik.org Načelnik: Fahir Ferhatbegović U Odjeljenju za inspekcijski nadzor izvršavaju se zakoni, drugi propisi i opšti akti  u okviru prava i dužnosti Grada koji se...

Ekshumacija/prenos umrlog lica unutar/iz RS

Подносилац захтјев за  ексхумација/пренос умрлог лица унутар/из Републике Српске подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник или путем поште на адресу Град Зворник, улица Светог Саве 124. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Извод из матичне књиге...

Prenos umrlog lica iz inostranstva u RS

Подносилац захтјев за пренос умрлог лица из иностранства у Републику Српску подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник или путем поште на адресу Град Зворник, улица Светог Саве 124. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Извод из матичне књиге умрлих...

Prijava za početak izvođenja građevinskih radova Urbanističko-građevinskoj inspekciji

Подносилац подноси пријаву за почетак извођења грађевинских радова урбанистичко-грађевинској инспекцији у Шалтер сали Градске управе Зворник или путем поште на адресу Град Зворник, улица Светог Саве 124. Уз пријаву је потребно приложити и следећа документа: ...

Predstavka/prijava zbog ugrožavanja/povrede

Подносилац представку због угрожавања /повреде подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник или путем поште на адресу Град Зворник, улица Светог Саве 124. Образац представке  РОК ЗА ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРЕДУЗЕТИМ МЈЕРАМА ЈЕ 30 ДАНА ОД ДАНА ПОДНОШЕЊА ПРЕДСТАВКЕ.  Закон о...

Odjeljenje za inspekcijski nadzor

Odjeljenje za inspekcijski nadzor

Sjedište: Svetog Save 124 Telefon: 056/490-363 Faks: 056/232-221 E-pošta: fahir.ferhatbegovic@gradzvornik.org Načelnik: Fahir Ferhatbegović U Odjeljenju za inspekcijski nadzor izvršavaju se zakoni, drugi propisi i opšti akti  u okviru prava i dužnosti Grada koji se...

Ekshumacija/prenos umrlog lica unutar/iz RS

Подносилац захтјев за  ексхумација/пренос умрлог лица унутар/из Републике Српске подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник или путем поште на адресу Град Зворник, улица Светог Саве 124. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Извод из матичне књиге...

Prenos umrlog lica iz inostranstva u RS

Подносилац захтјев за пренос умрлог лица из иностранства у Републику Српску подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник или путем поште на адресу Град Зворник, улица Светог Саве 124. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Извод из матичне књиге умрлих...

Prijava za početak izvođenja građevinskih radova Urbanističko-građevinskoj inspekciji

Подносилац подноси пријаву за почетак извођења грађевинских радова урбанистичко-грађевинској инспекцији у Шалтер сали Градске управе Зворник или путем поште на адресу Град Зворник, улица Светог Саве 124. Уз пријаву је потребно приложити и следећа документа: ...

Predstavka/prijava zbog ugrožavanja/povrede

Подносилац представку због угрожавања /повреде подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник или путем поште на адресу Град Зворник, улица Светог Саве 124. Образац представке  РОК ЗА ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРЕДУЗЕТИМ МЈЕРАМА ЈЕ 30 ДАНА ОД ДАНА ПОДНОШЕЊА ПРЕДСТАВКЕ.  Закон о...

Pin It on Pinterest