Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Градска управа
  4.  » 
  5. Одјељења и службе
  6.  » Стручна служба Скупштине града
Стручна служба Скупштине града

Сједиште: Светог Саве 124
Секретар Скупштине града: Зоран Ђукановић
Телефон: 056/232-245
E-mail: zoran.djukanovic@gradzvornik.org

 

 

 

Стручном службом Скупштине града руководи секретар. Поступак избора секретара, статус,мандат, послови секретара и разрешење од дужности, прописани су Законом о локалној самоуправи РС. Секретар Скупштине града у сарадњи са предсједником и потпредсједником Скупштине града, Градоначелником и Замјеником градоначелника припрема приједлог дневног реда и обезбјеђује услове за рад Скупштине.

У Стручној служби Скупштине града обављају се стручни, административни, технички и други послови у циљу благовремене припреме материјала за сједнице Скупштине града и скупштинских радних тијела и достава истих, пружање стручне помоћи одборницима у вршењу одборничких права и дужности, обезбеђење ефикасног рада сједница, организовање рада комисија – сталних радних тијела, израда аката са сједнице Скупштине, одлука, закључака, рјешења о именовању и разрјешењу и достављање истих, и многи други.

 

Pin It on Pinterest

Share This