Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu

Овјере

Овјеравање потписа и рукописа подразумијева потврђивање њихове аутентичности. Овјеравање преписа подразумијева потврђивање истовјетности преписа са изворном исправом или овјереним преписом изворне исправе. УВЈЕРЕЊЕ О ПРИХОДИМА ЧЛАНОВА ДОМАЋИНСТВА Подносилац захтјева...

Матичар

Матичне књиге су основне службене евиденције о личном стању грађана, а воде се: матична књига рођених, матична књига држављана, матична књига вјенчаних и матична књига умрлих. У матичне књиге уписују се чињенице рођења, држављанства, брака, смрти и друге законом...

Приступ информацијама

ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА Подносилац захтјев за приступ информацијама подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Град Зворник, улица Светог Саве 124. – Образац захтјева РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА. Закон о слободи...

Одјељење за општу управу

Сједиште: Светог Саве 124Телефон: 056/232-220Факс: 056/232-221Е-пошта: mersad.mehmedovic@gradzvornik.orgНачелник: Мерсад Мехмедовић Одјељење за општу управу надлежно је за извршавање закона, других прописа и општих аката у оквиру права и дужности Града који се односе...

Pin It on Pinterest