Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Gradska uprava
  4.  » 
  5. Odjeljenja i službe
  6.  » Category: "Odjeljenje za opštu upravu"

Odjeljenje za opštu upravu

Pristup informacijama

Podnosilac zahtjev za pristup informacijama podnosi u Šalter sali Gradske uprave grada Zvornik ili putem pošte na adresu Grad Zvornik, ulica Svetog Save 124. - Obrazac zahtjeva ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA. Zakon o slobodi pristupa...

Matičar

Матичне књиге су основне службене евиденције о личном стању грађана, а воде се: матична књига рођених, матична књига држављана, матична књига вјенчаних и матична књига умрлих. У матичне књиге уписују се чињенице рођења, држављанства, брака, смрти и друге законом...

Matična knjiga državljana

У матичне књиге се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промјене у вези са тим чињеницама. Матичне књиге, изводи из матичних књига и увјерења која се издају на основу матичних књига имају доказну снагу јавних исправа....

Matična knjiga umrlih

У матичне књиге се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промјене у вези са тим чињеницама. Матичне књиге, изводи из матичних књига и увјерења која се издају на основу матичних књига имају доказну снагу јавних исправа....

Matična knjiga vjenčanih

Матичне књиге су основне службене евиденције о личном стању грађана. Закључење брака уписује се у матичну књигу вјенчаних, која се води за матично подручје мјета у коме је брак закључен. У матичну књигу вјенчаних између осталих уписују се подаци као што су: закључење...

Ovjere

Овјеравање потписа и рукописа подразумијева потврђивање њихове аутентичности. Овјеравање преписа подразумијева потврђивање истовјетности преписа са изворном исправом или овјереним преписом изворне исправе.Podnosilac zahtjeva podnosi zahtjev lično u Šalter sali Gradske...

Odjeljenje za opštu upravu

Sjedište: Svetog Save 124 Telefon: 056/232-220 Faks: 056/232-221 E-pošta: muradif.selimovic@gradzvornik.org Načelnik: Muradif Selimović Odjeljenje za opštu upravu nadležno je za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata u okviru prava i dužnosti Grada koji se...

Odjeljenje za opštu upravu

Pristup informacijama

Podnosilac zahtjev za pristup informacijama podnosi u Šalter sali Gradske uprave grada Zvornik ili putem pošte na adresu Grad Zvornik, ulica Svetog Save 124. - Obrazac zahtjeva ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA. Zakon o slobodi pristupa...

Matičar

Матичне књиге су основне службене евиденције о личном стању грађана, а воде се: матична књига рођених, матична књига држављана, матична књига вјенчаних и матична књига умрлих. У матичне књиге уписују се чињенице рођења, држављанства, брака, смрти и друге законом...

Matična knjiga državljana

У матичне књиге се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промјене у вези са тим чињеницама. Матичне књиге, изводи из матичних књига и увјерења која се издају на основу матичних књига имају доказну снагу јавних исправа....

Matična knjiga umrlih

У матичне књиге се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промјене у вези са тим чињеницама. Матичне књиге, изводи из матичних књига и увјерења која се издају на основу матичних књига имају доказну снагу јавних исправа....

Matična knjiga vjenčanih

Матичне књиге су основне службене евиденције о личном стању грађана. Закључење брака уписује се у матичну књигу вјенчаних, која се води за матично подручје мјета у коме је брак закључен. У матичну књигу вјенчаних између осталих уписују се подаци као што су: закључење...

Ovjere

Овјеравање потписа и рукописа подразумијева потврђивање њихове аутентичности. Овјеравање преписа подразумијева потврђивање истовјетности преписа са изворном исправом или овјереним преписом изворне исправе.Podnosilac zahtjeva podnosi zahtjev lično u Šalter sali Gradske...

Odjeljenje za opštu upravu

Sjedište: Svetog Save 124 Telefon: 056/232-220 Faks: 056/232-221 E-pošta: muradif.selimovic@gradzvornik.org Načelnik: Muradif Selimović Odjeljenje za opštu upravu nadležno je za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata u okviru prava i dužnosti Grada koji se...

Pin It on Pinterest