Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu

Одборници Скупштине града на VI редовној сједници усвојили су Стратегију развоја социјалног становања у граду Зворнику (2021-2031).

Радна група коју је формирао Градоначелник прикупила је податке од Полицијске управе Зворник, Центра за социјални рад, ЈЗУ Дом здравља Зворник, ЈЗУ Болнице Зворник, Завода за запошљавање РС, те од одјељења и служби Градске управе Града Зворник.

На основу Закона о социјалном становању Републике Српске, уз претходну сагласност  Републичког секретаријата за расељена лица и миграције, од стране Скупштине Града Зворник раније су усвојене:

  • Одлука о висини закупнине
  • Одлука о фонду стамбених јединица социјалног становања
  • Одлука о поступку субвенционисања закупнине,

А од стране градоначелника донијети су:

  • Правилник о поступку додјеле стамбених јединица социјалног становања и
  • Правилник о начину управљања и одржавања стамбених јединица социјалног становања.

Социјално становање у Републици Српској је дио стамбене политике Републике Српске, којим се на системски начин обезбјеђују услови за рјешавање стамбеног питања свим физичким лицима која из различитих, а првенствено економских, социјалних и здравствених разлога нису у могућности да самостално обезбиједе стамбено питање на тржишту, које би било достојно човјека.

Сврха Стратегије је повећање повољнијих стамбених рјешења, проширење круга породичних домаћинстава као потенцијалних корисника који учествују у стамбеној потрошњи да би могли остварити право на овај вид становања о стамбено збрињавање рањивих категорија, као и других категорија обухваћених овом стратегијом.

Општи стратешки циљ Стратегије је да се обезбиједи доступно социјално становање, те омогући приступ, по нижим цијенама, одговарајућег становања физичким лицима која због различитих разлога не могу самостално ријешити стамбено питање, у складу са законским прописима којима су регулисана питања социјалног становања.

Pin It on Pinterest

Share This