Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page

Odbornici Skupštine grada na VI redovnoj sjednici usvojili su Strategiju razvoja socijalnog stanovanja u gradu Zvorniku (2021-2031).

Radna grupa koju je formirao Gradonačelnik prikupila je podatke od Policijske uprave Zvornik, Centra za socijalni rad, JZU Dom zdravlja Zvornik, JZU Bolnice Zvornik, Zavoda za zapošljavanje RS, te od odjeljenja i službi Gradske uprave Grada Zvornik.

Na osnovu Zakona o socijalnom stanovanju Republike Srpske, uz prethodnu saglasnost Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije, od strane Skupštine Grada Zvornik ranije su usvojene:

  • Odluka o visini zakupnine
  • Odluka o fondu stambenih jedinica socijalnog stanovanja
  • Odluka o postupku subvencionisanja zakupnine

A od strane gradonačelnika donijeti su:

  • Pravilnik o postupku dodjele stambenih jedinica socijalnog stanovanja i
  • Pravilnik o načinu upravljanja i održavanja stambenih jedinica socijalnog stanovanja.

Socijalno stanovanje u Republici Srpskoj je dio stambene politike Republike Srpske, kojim se na sistemski način obezbjeđuju uslovi za rješavanje stambenog pitanja svim fizičkim licima koja iz različitih, a prvenstveno ekonomskih, socijalnih i zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti da samostalno obezbijede stambeno pitanje na tržištu, koje bi bilo dostojno čovjeka.

Svrha Strategije je povećanje povoljnijih stambenih rješenja, proširenje kruga porodičnih domaćinstava kao potencijalnih korisnika koji učestvuju u stambenoj potrošnji da bi mogli ostvariti pravo na ovaj vid stanovanja o stambeno zbrinjavanje ranjivih kategorija, kao i drugih kategorija obuhvaćenih ovom strategijom.

Opšti strateški cilj Strategije je da se obezbijedi dostupno socijalno stanovanje, te omogući pristup, po nižim cijenama, odgovarajućeg stanovanja fizičkim licima koja zbog različitih razloga ne mogu samostalno riješiti stambeno pitanje, u skladu sa zakonskim propisima kojima su regulisana pitanja socijalnog stanovanja.

Pin It on Pinterest

Share This