Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Инфо
  4.  » 
  5. Вијести
  6.  » Програм зимског одржавања на територији града Зворника
Програм зимског одржавања на територији града Зворника

Зимско одржавање градских улица, тротоара, паркова, приградских насеља и локалних путева на територији града Зворника на снази је од 1. новембра, према Програму за 2021. годину.

По ријечима начелника Одјељења за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Бранка Јашића, Програмом су предвиђени приоритети чишћења по данима, а извођач врши одржавање по налогу и у координацији са овлаштеним представником Града.

Поред овога што је наведено у приоритетима, други путни правци и мјесне заједнице  се чисте по захтјеву надзорног органа у договору са преставником савјета мјесне заједнице, односно, може се приступити чишћењу и неких других локација у зависности од интензитета снежних падавина и затрпаности снијегом.

„Кад је ријеч о локалним и некатегорисаним путевима, обавеза извођача радова јесте да благовремено, односно прије почетка сезоне депонују ризлу на локације које се одређују у договору са представницима мјесних заједница. Надзор над обављањем радова зимског одржавања обављају овлаштена лица из надлежног одјељења у сарадњи са представницима савјета мјесних заједница.“

Тендер за избор извођача садржи лот 1 који се односи на зимско одржавање градских улица и приградских насеља Каракај, Улице, Економија, Челопек, Шћемлија, Кула Град и Дивич и лот 2 који се односи на локалне и некатегорисане путеве у осталим мјесним заједницама.

Јашић је напоменуо да АД „Водовод и комуналије“ у оквиру својих радних задатака, из уговора о одржавању чистоће у граду, у зимском периоду ангажују раднике на чишћењу снега и леда са тротоара, степеништа, парковских стаза и паркинга и врши посипање сољу.

„У зимско одржавање укључени су и власници, односно корисници пословних простора и заједнице етажних власника који испред својих објеката имају обавезу да уклањају снег и лед. Конторолу над извршавањем ових послова врши комунална полиција.“

До 31. децембра ове године зимско одржавање градских улица и приградских насеља врше АД „Зворник путеви“, а локалне и некатегорисане путеве „ВТ Компред“ доо Пилица.

У овој години у градском буџету за реализацију Програма зимског одржавања планирано је 130.000 КМ.

Прије два дана градска Скупштина донела је Програм рада зимског одржавања градских улица, тротоара, паркова, приградских насеља и локалних путева на територији града Зворника за 2022. годину. Њиме је обухваћен период од 1. јануара до 1. априла 2022. године и од 1. новембра до 31. децембра 2022. године.