Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Info
  4.  » 
  5. Vijesti
  6.  » Program zimskog održavanja na teritoriji grada Zvornika
Program zimskog održavanja na teritoriji grada Zvornika

Zimsko održavanje gradskih ulica, trotoara, parkova, prigradskih naselja i lokalnih puteva na teritoriji grada Zvornika na snazi je od 1. novembra, prema Programu za 2021. godinu.

Po riječima načelnika Odjeljenja za stambeno komunalne poslove i poslove saobraćaja Branka Jašića, Programom su predviđeni prioriteti čišćenja po danima, a izvođač vrši održavanje po nalogu i u koordinaciji sa ovlaštenim predstavnikom Grada.

Pored ovoga što je navedeno u prioritetima, drugi putni pravci i mjesne zajednice se čiste po zahtjevu nadzornog organa u dogovoru sa prestavnikom savjeta mjesne zajednice, odnosno, može se pristupiti čišćenju i nekih drugih lokacija u zavisnosti od intenziteta snežnih padavina i zatrpanosti snijegom.

„Kad je riječ o lokalnim i nekategorisanim putevima, obaveza izvođača radova jeste da blagovremeno, odnosno prije početka sezone deponuju rizlu na lokacije koje se određuju u dogovoru sa predstavnicima mjesnih zajednica. Nadzor nad obavljanjem radova zimskog održavanja obavljaju ovlaštena lica iz nadležnog odjeljenja u saradnji sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica.“

Tender za izbor izvođača sadrži lot 1 koji se odnosi na zimsko održavanje gradskih ulica i prigradskih naselja Karakaj, Ulice, Ekonomija, Čelopek, Šćemlija, Kula Grad i Divič i lot 2 koji se odnosi na lokalne i nekategorisane puteve u ostalim mjesnim zajednicama.

Jašić je napomenuo da AD „Vodovod i komunalije“ u okviru svojih radnih zadataka, iz ugovora o održavanju čistoće u gradu, u zimskom periodu angažuju radnike na čišćenju snega i leda sa trotoara, stepeništa, parkovskih staza i parkinga i vrši posipanje solju.

„U zimsko održavanje uključeni su i vlasnici, odnosno korisnici poslovnih prostora i zajednice etažnih vlasnika koji ispred svojih objekata imaju obavezu da uklanjaju sneg i led. Kontorolu nad izvršavanjem ovih poslova vrši komunalna policija.“

Do 31. decembra ove godine zimsko održavanje gradskih ulica i prigradskih naselja vrše AD „Zvornik putevi“, a lokalne i nekategorisane puteve „VT Kompred“ doo Pilica.

U ovoj godini u gradskom budžetu za realizaciju Programa zimskog održavanja planirano je 130.000 KM.

Prije dva dana gradska Skupština donela је Program rada zimskog održavanja gradskih ulica, trotoara, parkova, prigradskih naselja i lokalnih puteva na teritoriji grada Zvornika za 2022. godinu. Njime je obuhvaćen period od 1. januara do 1. aprila 2022. godine i od 1. novembra do 31. decembra 2022. godine.