Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Инфо
  4.  » 
  5. Вијести
  6.  » Одржана 9. редовна сједница Скупштине града
Одржана 9. редовна сједница Скупштине града

На данашњој сједници одборници су, по закључку Скупштине града са претходне сједнице, прихватили Информацију „Електро-Бијељине“ о снабдијевању електричном енергијом купаца на подручју града за првих шест мјесеци ове године.

Сједници је присуствовала и извршни директор за теренске операције у „Електро-Бијељини“ Гордана Трампић, која је, између осталог рекла да су дистрибутивни системи пројектовани тако да имају одређене границе и да се, услед невремена може десити да изађу из нормалног у хаваријски режим рада што доводи до прекида редовног напајања купаца.

„Нова управа Електро-Бијељене је препознала старосну структуру 35 КВ водова и у фази смо расписивања тендера за избор најбољег понуђача за њихову реконструкцију. Водили смо рачуна о свакој локалној заједници, без обзира колико купаца имамо у њој, сваки купац нам је приоритет. За ову годину у наш план инвестиција ставили смо тоталну реконструкцију по једног оваквог далековода да би свака локална заједница добила један сигуран правац напајања.“

Трампићева је напоменула да сваки купац има право да се путем услужног центра, контакт центра или мејла обрати дистрибутеру приговором за насталу штету који ће бити разматран од стране њихових комисија, додавши да ће сваки оправдан бити ријешен.

Градоначелник је истакао да је присуство представника „Електро-Бијељине“ на данашњој сједници практично наставак састанака које је руководство Града са њима започело прије више од три мјесеца.

„Ми смо захтијевали, прије свега од техничког дијела руководства „Електро- Бијељине“,  да заједно са предсједницима и представницима мјесних заједница и са запосленима из пословне јединице Зворник мапирају критичне тачке снабдијевања електричном енергијом на простору нашег града. Тај поступак је у току, а онда су се десиле падавине, снег са врло високим степеном воде, који је оптеретио неке струјне жице, па и дрвеће које се налази око далековода, што, као што знамо, није био само проблем у Зворнику. Ја очекујем да ће наши састанци прави резултат дати у следећој години, да ће се урадити сви планирани расјеци око далековода, да ће бити замијењени стари стубови. Мислим да су озбиљно схватили проблем снабдијевања струјом грађана Зворника и да ћемо у времену које је пред нама дефинитивно решити тај проблем. Захвалност и Трампићевој која је данас дошла на нашу сједницу да да појашњења нашим одборницима.“

Он је нагласио да није добро ни када струја нестане на 10-15 минута, а камоли више сати и више дана какав је био недавни случај.

„Нама је основно да снабдијевање наших суграђана буде квалитетно и мислим да ће Електро-Бијељина учинити све у том правцу, а  већ су почели  да проблем рјешавају од момента гдје он најчешће настаје и најдуже траје.“   

На данашњој сједници одборници су усвојили Буџет града Зворника за 2022. годину у износу од 34.772.000 КМ. Начелник Одјељења за финансије Срђан Деспић истакао је да је у односу на Нацрт буџет увећан за 238.000 КМ.  

Одборници су усвојили и Ребаланс буџета 2 града Зворника у износу од 37.770.000 КМ.

„Разлог су средства од 955.800 КМ која је Град добио од Владе Републике Српске за одређене инвестиције.“

У Информацији о стању пописа и уписа имовине града Зворника која је данас разматрана и усвојена  наведено је да је до децембра 2021. године Комисија за попис имовине идентификовала, евидентирала и процијенила имовину града у укупној вриједности од 91.988.701 КМ. У наредном периоду радиће се на идентификацији, попису и процјени некатегорисаних и приступних путева,  на попису станова и пословних простора који нису откупљени или није поднесен захтјев за поврат у складу са Законом о приватизацији државних станова, те на рјешавању спорне општинске имовине.

На сједници је прихваћен и Извјештај  о изградњи у граду Зворнику у 2021. години у којем је наведено да је поднесено 527 захтјева за издавање локацијских сагласности, одобрења за градњу, одобрења за употребу, за легализацију и осталих захтјева и дописа. У току ове године издато је 38 одобрења за градњу од 45 поднијетих захтјева што је мање него 2020. године када је издато 60 одобрења. Одобрења су дата за изградњу или легализацију 11.841 квадратних метара бруто, односно 8.752,81 квадрата корисног простора свих објеката укупне предрачунске вриједности 8.806.704 KM.

У овој години започета је изградња нових око 8.000 квадрата бруто простора пословних, производних и услужних објекта, што је са становишта индустријског и привредног развоја веома значајан податак и што ће свакако допринети очувању и унапређењу привредног амбијента на подручју града Зворника.

Одборници су донели и Одлуку о висини вриједности непокретности по зонама на територији града Зворника на дан 31. децембар текуће године. Висина вриједности непокретности (грађевинско, пољопривредно, шумско, индустријско и остало земљиште, те стан, кућу, пословни, индустријски и остале објекте) на територији града Зворника утврђује се по зонама које чине шест градских зона и шест ванградских зона.  Цијене су, сходно кретањима на тржишту, веће од прошлогодишњих.

Усвојена је и Одлука о допунама Одлуке о субвенцији трошкова у поступку легализације бесправно изграђених индивидуалних стамбених  и индивидуално стамбено-пословних објеката.  

Одлуком која је донесена прије три године предвиђене су субвенције накнада за уређење градског грађевинског земљишта и ренту, а данас донесеним допунама одобрене су и субвенције накнада за легализацију. Ово се односи на бесправно изграђене објекте бруто грађевинске површине мање од 400 квадрата чији су инвеститори лица која се налазе у стању социјалне потребе, а која су примаоци новчане помоћи у складу са прописима о социјалној заштити, породице погинулих бораца, ратни војини инвалиди I или II категорије, односно члан њиховог породичног домаћинства, цивилна лица са инвалидитетом која су потпуно зависна од помоћи и његе другог лица и лица која су дјелимично зависна од помоћи и његе другог лица,  борци, ратни војни инвалиди од III до X категорије, избјеглице, расељена лица или повратници и жене жртве рата.

Замјеник градоначелника Бојан Ивановић истакао је да је ово јако битна одлука за све суграђане који нису легализовали своје објекте.

„Ова одлука је донесена 2018. године,  а сада смо унијели допуне тако да субвенционишемо још један дио трошкова што значи да ће им требати мање средстава приликом легализације, а такође омогућили смо им, за разлику од претходног периода када су уплате вршили једнократно, да плаћају на рате, што ће им још олакшати да дођу до коначног циља односно да легализују  објекте.“

Одборници су прихватили и годишње програме рада и финасијске планове за 2022. годину јавних установа чији је оснивач Град Зворник и то „Дома здравља“, Дјечијег вртића “Наша радост“, „Центра за социјални рад“, „Рекреативно спортског центра“, „Дома омладине“, „Дома за старија лица“, „Туристичке организације“ и „Народне библиотеке и музејске збирке“.

На данашњој сједници усвојен је и Програм рада Скупштине града Зворник за 2022. годину којим су утврђени послови и задаци овог законодавног органа, начин извршавања, носиоци послова и рокови за разматрање појединих питања из рада локалне заједнице.

Истакнуто је да ће Скупштина доносити акта у складу са Уставом, законом, Статутом града Зворника и другим прописима из свих области за које је надлежна и вршити активности које произлазе из Стратегије интегрисаног развоја, као и друге послове и задатке у рјешавању питања од интереса за грађане. Програм је оквирни и остаје отворен током цијеле године за нове приједлоге и иницијативе предлагача тако да ће свако актуелно питање бити разматрано на сједницама Скупштине.

Одборници су усвојили и одлуке о продаји земљишта означеног као кп.бр. 7349/10 КО Зворник ради комплетирања грађевинске парцеле, куповини земљишта означеног као кп.бр.2342/2 КО Грбавци и земљишта означеног као кп.бр.2690/3 КО Грбавци.