Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Info
  4.  » 
  5. Vijesti
  6.  » Održana 9. redovna sjednica Skupštine grada

Održana 9. redovna sjednica Skupštine grada

30.12.2021.

Na današnjoj sjednici odbornici su, po zaključku Skupštine grada sa prethodne sjednice, prihvatili Informaciju „Elektro-Bijeljine“ o snabdijevanju električnom energijom kupaca na području grada za prvih šest mjeseci ove godine.

Sjednici je prisustvovala i izvršni direktor za terenske operacije u „Elektro-Bijeljini“ Gordana Trampić, koja je, između ostalog rekla da su distributivni sistemi projektovani tako da imaju određene granice i da se, usled nevremena može desiti da izađu iz normalnog u havarijski režima rada što dovodi do prekida redovnog napajanja kupaca.

„Nova uprava Elektro-Bijeljeni je prepoznala starosnu strukturu 35 KV vodova i u fazi smo raspisivanja tendera za izbor najboljeg ponuđača za njihovu rekonstrukciju. Vodili smo računa o svakoj lokalnoj zajednici, bez obzira koliko kupaca imamo u njoj, svaki kupac nam je prioritet. Za ovu godinu u naš plan investicija stavili smo totalnu rekonstrukciju po jednog ovakvog dalekovoda da bi svaka lokalna zajednica dobila jedan siguran pravac napajanja.“

Trampićeva je napomenula da svaki kupac ima pravo da se putem uslužnog centra, kontakt centra ili mejla obrati distributeru prigovorom za nastalu štetu, koji će biti razmatran od strane njihovih komisija, dodavši da će svaki opravdan biće riješen.

Gradonačelnik je istakao da je prisustvo predstavnika „Elektro-Bijeljine“ na današnjoj sjednici praktično nastavak sastanaka koje je rukovodstvo Grada sa njima započelo prije više od tri mjeseca.

„Mi smo zahtijevali, prije svega od tehničkog dijela rukovodstva „Elektro- Bijeljine“, da zajedno sa predsjednicima i predstavnicima mjesnih zajednica i sa zaposlenima iz poslovne jedinice Zvornik mapiraju kritične tačke snabdijevanja električnom energijom na prostoru našeg grada. Taj postupak je u toku, a onda su se desile padavine, sneg sa vrlo visokim stepenom vode, koji je opteretio neke strujne žice, pa i drveće koje se nalazi oko dalekovoda, što, kao što znamo, nije bio samo problem u Zvorniku. Ja očekujem da će naši sastanci pravi rezultat dati u sledećoj godini, da će se uraditi svi planirani rasjeci oko dalekovoda, da će biti zamijenjeni stari stubovi. Mislim da su ozbiljno shvatili problem snabdijevanja strujom građana Zvornika i da ćemo u vremenu koje je pred nama definitivno rešiti taj problem. Zahvalnost i Trampićevoj koja je danas došla na našu sjednicu da da pojašnjenja našim odbornicima.“

On je naglasio da nije dobro ni kada struja nestane na 10-15 minuta, a kamoli više sati i više dana kakav je bio nedavni slučaj.

„Nama je osnovno da snabdijevanje naših sugrađana bude kvalitetno i mislim da će Elektro-Bijeljina učiniti sve u tom pravcu, a već su počeli da problem rješavaju od momenta gdje on najčešće nastaje i najduže traje.“

Na današnjoj sjednici odbornici su usvojili Budžet grada Zvornika za 2022. godinu u iznosu od 34.772.000 KM. Načelnik Odjeljenja za finansije Srđan Despić istakao je da je u odnosu na Nacrt budžet uvećan za 238.000 KM.

Odbornici su usvojili i Rebalans budžeta 2 grada Zvornika u iznosu od 37.770.000 KM.

„Razlog su sredstva od 955.800 KM koja je Grad dobio od Vlade Republike Srpske za određene investicije.“

U Informaciji o stanju popisa i upisa imovine grada Zvornika koja je danas razmatrana i usvojena navedeno je da je do decembra 2021. godine Komisija za popis imovine identifikovala, evidentirala i procijenila imovinu grada u ukupnoj vrijednosti od 91.988.701 KM. U narednom periodu radiće se na identifikaciji, popisu i procjeni nekategorisanih i pristupnih puteva, na popisu stanova i poslovnih prostora koji nisu otkupljeni ili nije podnesen zahtjev za povrat u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnih stanova, te na rješavanju sporne opštinske imovine.

Na sjednici je prihvaćen i Izvještaj o izgradnji u gradu Zvorniku u 2021. godini u kojem je navedeno da je podneseno 527 zahtjeva za izdavanje lokacijskih saglasnosti, odobrenja za gradnju, odobrenja za upotrebu, za legalizaciju i ostalih zahtjeva i dopisa. U toku ove godine izdato je 38 odobrenja za gradnju od 45 podnijeta zahtjeva što je manje nego 2020. godine kada je izdato 60 odobrenja. Odobrenja su data za izgradnju ili legalizaciju 11.841 kvadratnog metra bruto, odnosno 8.752,81 kvadrata korisnog prostora svih objekata ukupne predračunske vrijednosti 8.806.704 KM.

U ovoj godini započeta je izgradnja novih oko 8.000 kvadrata bruto prostora poslovnih, proizvodnih i uslužnih objekta, što je sa stanovišta industrijskog i privrednog razvoja veoma značajan podatak i što će svakako doprineti očuvanju i unapređenju privrednog ambijenta na području grada Zvornika.

Odbornici su doneli i Odluku o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Zvornika na dan 31. decembar tekuće godine. Visina vrijednosti nepokretnosti (građevinsko, poljoprivredno, šumsko, industrijsko i ostalo zemljište, te stan, kuću, poslovni, industrijski i ostale objekte) na teritoriji grada Zvornika utvrđuje se po zonama koje čine šest gradskih zona i šest vangradskih zona. Cijene su, shodno kretanjima na tržištu, veće od prošlogodišnjih.

Usvojena je i Odluka o dopunama Odluke o subvenciji troškova u postupku legalizacije bespravno izgrađenih individualnih stambenih i individualno stambeno-poslovnih objekata.

Odlukom koja je donesena prije tri godine predviđene su subvencije naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rentu, a danas donesenim dopunama odobrene su i subvencije naknada za legalizaciju. Ovo se odnosi na bespravno izgrađene objekte bruto građevinske površine manje od 400 kvadrata čiji su investitori lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe, a koja su primaoci novčane pomoći u skladu sa propisima o socijalnoj zaštiti, porodice poginulih boraca, ratni vojini invalidi I ili II kategorije, odnosno član njihovog porodičnog domaćinstva, civilna lica sa invaliditetom koja su potpuno zavisna od pomoći i njege drugog lica i lica koja su djelimično zavisna od pomoći i njege drugog lica, borci, ratni vojni invalidi od III do X kategorije, izbjeglice, raseljena lica ili povratnici i žene žrtve rata.

Zamjenik gradonačelnika Bojan Ivanović istakao je da je ovo jako bitna odluka za sve sugrađane koji nisu legalizovali svoje objekte.

„Ova odluka je donesena 2018. godine, a sada smo unijeli dopune tako da subvencionišemo još jedan dio troškova što znači da će im trebati manje sredstava prilikom legalizacije, a takođe omogućili smo im, za razliku od prethodnog perioda kada su uplate vršili jednokratno, da plaćaju na rate, što će im još olakšati da dođu do konačnog cilja odnosno da legalizuju objekte.“

Odbornici su prihvatili i godišnje programe rada i finansijske planove za 2022. godinu javnih ustanova čiji je osnivač Grad Zvornik i to „Doma zdravlja“, Dječijeg vrtića “Naša radost“, „Centra za socijalni rad“, „Rekreativno sportskog centra“, „Doma omladine“, „Doma za starija lica“, „Turističke organizacije“ i „Narodne biblioteke i muzejske zbirke“.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Program rada Skupštine grada Zvornik za 2022. godinu kojim su utvrđeni poslovi i zadaci ovog zakonodavnog organa, način izvršavanja, nosioci poslova i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja iz rada lokalne zajednice.

Istaknuto je da će Skupština donositi akta u skladu sa Ustavom, zakonom, Statutom grada Zvornika i drugim propisima iz svih oblasti za koje je nadležna i vršiti aktivnosti koje proizlaze iz Strategije integrisanog razvoja, kao i druge poslove i zadatke u rješavanju pitanja od interesa za građane. Program je okvirni i ostaje otvoren tokom cijele godine za nove prijedloge i inicijative predlagača tako da će svako aktuelno pitanje biti razmatrano na sjednicama Skupštine.

Odbornici su usvojili i odluke o prodaji zemljišta označenog kao kp.br. 7349/10 KO Zvornik radi kompletiranja građevinske parcele, kupovini zemljišta označenog kao kp.br.2342/2 KO Grbavci i zemljišta označenog kao kp.br.2690/3 KO Grbavci.

Pin It on Pinterest

Share This