Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Инфо
  4.  » 
  5. Вијести
  6.  » Одржана 17. редовна сједница Скупштине града

Одржана 17. редовна сједница Скупштине града

28.12.2022.

На данашњој сједници локалног парламента усвојен је буџет града Зворникa за 2023. годину у износу од 36.883.500 КМ. Порески приходи се планирају у висини од 24.773.800 КМ, непорески приходи у износу од 3.185.120 КМ, а остало су грантови, трансфера јединицама локалне самоуправе, примици/приливи и неискориштена средства по основу кредита и обвезница из претходне године.

Замјеник градоначелника Зворника Бојан Ивановић рекао је да ће са буџетом у наредној години Град моћи извршити све законом преузете обавезе, моћи ће се дати субвенције бројним пројектима који су битни за суграђане, а и бројни капитални пројекти ће моћи да се реализују тако да ће Зворник бити велико градилиште и у наредној години.

„Због тренутне ситуације са растом цијена роба и услуга на неколико позиција у буџету подигли смо субвенције како би суграђанима олакшали живот“ – истакао је Ивановић који је додао да је у току израда социјалне карте града Зворника и да се до краја ове године очекује да буде завршена.

Одборници су донијели Одлуку којом се утврђује пореска стопа за опорезивање непокретности на подручју града Зворникa за 2023. годину у висини од 0,14 посто, а за опорезивање непокретности  у којима се непосредно обавља производна дјелатност у висини од 0,07 посто, што је на  нивоу  претходних година. Обвезник може бити ослобођен обавезе плаћања пореза у случају обављања дефицитарне дјелатности, о чему посебну одлуку доноси Скупштина града Зворника.

Усвојена је и Одлука о висини вриједности непокретности по зонама на територији града на дан 31. децембар 2022. године. Дефинисано је шест градских и шест ванградских зона за које је утврђена висина вриједности непокретности, а цијене су, сходно кретањима на тржишту, веће од прошлогодишњих.

Градска Скупштина подржала је и План капиталних инвестиција за период 2023-2025. година. Обухваћено је 35 пројеката који су усклађени са стратешким приоритетима Града Зворника и распоређени су у седам области: саобрћајна инфраструктура, комунална инфраструктура, заштита животне средине, култура и туризам, образовање и спорт, здравство и остали пројекти. Неки од њих су изградња гараже, реконструкција пута Шћемлија-Глумина, Изградња водовода Запад, Изградња водовода Пилица-Локањ фаза 2, уређење градске плаже, изградња објекта за потребе правосудних институција, изградња мултифункционалног спортског центра за борилачке спортове и други.

Замјеник градоначелника Ивановић истакао је да је овим Планом  предвиђен велики број пројеката из различитих области.

„Вриједност пројеката на трогодишњем нивоу је нешто више од 85.000.000 КМ. Један дио средстава користиће се из изворних прихода градског буџета, један дио из кредита, а већи дио из донација.“

Усвојена је и Одлука о измјени Одлуке о утврђивању критеријума категоризације спортова, спортских грана, услова за финансирање спорта и расподјели средстава спортским организацијама града Зворника за 2022. годину. Донесена је и Одлука о условима и критеријумима за финансирање носилаца развоја спорта града Зворника.

Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Дарко Стефановић рекао је да је прва одлука донесена јер је ребалансом за текућу години издвојено више средстава за финансирање спорта, те сје повећан износ за спортске клубове са 700.000 на 950.000 КМ и овом одлуком се врши расподјела додатних средстава.

„Што се тиче друге одлуке, она је усвојена прије четири године, а сада смо извршили усклађивање са законским нормама. Прописали смо нове услове за све носиоце развоја спорта, у наредном периоду биће расписан јавни позив за спортске клубове и појединце који остварују значајне резултате на који могу конкурисати за добијање средстава која су одвојену за ту намјену.“

На сједници је прихваћен и Извјештај о изградњи у граду Зворнику у текућој години у којем је наведено да је поднесено 949 захтјева за издавање локацијских сагласности, одобрења за градњу, одобрења за употребу, за легализацију, за утврђивање легалности и осталих захтјева и дописа.

Издата су 43 одобрења за градњу што је на нивоу петогодишњег просјека.

Одобрена је градња или легализација 18.998 квадратних метара бруто простора свих објеката укупне предрачунске вриједности 11.227.013 KM.

На засиједању локалног парламента донесен је и Програм рада Скупштине града Зворника за наредну годину којим су утврђени њени послови и задаци са основним садржајем и начином извршавања. Одређени су и носиоци послова, задатака и рокови за разматрање појединих питања  из рада локалне самоуправе. Програм рада остаје отворен током цијеле године за нове приједлоге и иницијативе предлагача. Њиме је утврђено и да ће сједнице бити одржаване најмање једном у два мјесеца, а по потреби и више пута.

Комисија за попис имовине града Зворника до децембра 2022. године идентификовала је,  евидентирала и процијенила имовину Града у укупној вриједности од 94. 215.633 КМ. У данас усвојеној Информацији о стању пописа и уписа имовине Града наведено је да ће Комисија у наредном периоду радити на идентификацији, попису и процјени некатегорисаних и приступних путева, на попису станова и пословних простора који нису откупљени или није поднешен захтјев за поврат у складу са Законом о приватизацији државних станова, као и рјешавању спорне општинске имовине.

На данашњој сједници због испуњавања услова за пензионисање разријешен је в.д. директора Центра за социјални рад Вукашин Николић, те до окончања поступка јавне конкуренције за в.д. директора именован Иван Стевић.

Усвојене су и одлуке о измјени одлуке о давању гаранције на кредитно задужење Српској православној црквеној општини Зворник-Центар, те о висини накнаде коју остварују предсједници Савјета мјесних заједница на подручју града Зворникa, као и о висини накнаде за рад чланова Градске изборне комисије Зворник, о заштити изворишта Сопотник и Одлука о куповини земљишта означеног као кп. бр. 579/2 КО Локањ.

Замјеник градоначелника се захвалио на сарадњи у 2022. години

Замјеник градоначелника Ивановић се на задњем овогодишњем скупштинском засиједању захвалио одборницима на труду и раду у току ове године и што су својим ангажовањем учинили да локална самоуправа буде ефикаснија и успјешнија.

„Надам се да ћемо имати исту, па и бољу сарадњу у 2023. години. До недавно је градоначелник био Зоран Стевановић, а од 5. фебруара то ће бити неко други, али једно је сигурно, ваша подршка и помоћ ће бити јако потребна. Ја сам на функцији замјеника градоначелника до избора, сви сте добродошли, на располагању сам, а све у циљу да стварамо што бољи амбијент и услове за живот и рад наших суграђана.“

Замјеник градоначелника свима је зажелио срећну Нову годину и пуно здравља и успјеха.  

Pin It on Pinterest

Share This