Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Инфо
  4.  » 
  5. Вијести
  6.  » Одржана 13. редовна сједница Скупштине града Зворника

Одржана 13. редовна сједница Скупштине града Зворника

05.07.2022.

На 13. редовној сједници Скупштине града Зворника усвојен је Извјештај о извршењу буџета Града Зворника за 2021. годину. Укупна буџетска средства, трансфери, примици/приливи извршена су са 30.722.730 КМ. У односу на план порески приходи остварени су са 103,2 одсто, а непорески са 76 посто. Расходи и издаци реализовани су у износу од 30.709.459 КМ, односно остварен је суфицит од 13.271 КМ.  Као пратећа усвојена је и Одлука о годишњем финансијском извјештају Града Зворника за 2021. годину.

Одборници су усвојили и Извјештај о извршењу буџета Града Зворника за прва три мјесеца текуће године према којем су укупна буџетска средства, примици/приливи и неискориштена средства по основу обвезница из претходних година остварена са 6.453.075 КМ, а расходи са 6.218.260 КМ.

Начелник Одјељења за финансије Срђан Деспић рекао је да је у прва три мјесеца ове године остварен суфицит у износу од преко 200.000 КМ, а разлог је, прије свега, добро извршење прихода и контрола у извршењу расхода.

Усвојена је и Одлука о додјели подстицаја за улагање у инвестициони пројекат и запошљавање радника и суфинансирању комуналних прикључака. У складу са Захтјевом предузећа „PASS Automotive“ доо Каракаји и на основу позитивног мишљења Комисије за додјелу подстицаја у привреди, одлуком се овом предузећу додјељују подстицајна средства за запошљавање радника  која ће се исплаћивати из буџета Града Зворника за 2022. и 2023. годину.

Град Зворник ће учествовати и у финансирању комуналних прикључака за потребе овог привредног субјекта.

Предузеће „PASS Automotive“ доо Каракај планира да у току ове и наредне године изврши улагање у вриједности од 3.000.000 евра, те да запосли 300 радника. Тренутно је 20 радника на обуци за рад на машинама, а у наредном периоду биће послато још 10 и они ће започети производни процес који је планиран за септембар ове године. Када предузеће достигне пуни производни капацитет, а крајњи рок је 24 мјесеца, биће потребно 300 радника. План је да до краја фебруара 2023. године буде запослено 80 до 100 радника и да се тај број константно повећава како се буде повећавао обим производње.

На данашњој сједници донесена је и Одлука о измјени Одлуке о прихватању кредитног задужења.

Средства из дугорочног кредитног задужења Града Зворника намијењена су за финансирање капиталних пројеката и то изградњу и куповину пословних објеката, набавку, изградњу и монтажу јавне расвете и видео надзора у граду, те изградњу и реконструкцију инфраструктурних објеката у мјесним заједницама за шта је укупно предвиђено 7.000.000 КМ.

У периоду од усвајања Одлуке до данас средства нису утрошена, а наметнула се потреба за набавком опреме за опремање купљених објеката. 

Донесена је и Одлука о усвајању Локалног плана управљања отпадом за град Зворник за период 2022-2027. година.  План је усклађен сa Стрaтeгиjoм упрaвљaњa oтпaдoм Рeпубликe Српскe зa пeриoд 2017-2026. година, Плaнoм упрaвљaњa чврстим oтпaдoм зa Рeпублику Српску зa пeриoд 2019-2029. година, кao и oдлукaмa и прaвилницимa Града Зворника.

Овај стратешки документ припремљен је од стране УНДП-а, Фонда за заштиту животне средине и енергетске ефикасности Републике Српске и Града Зворника у оквиру пројекта URBANLED- „Покретање финансирања животне средине у сврху ниско-карбонског урбаног развоја“.

Одборници су усвојили и Одлуку о измјени Одлуке о утврђивању висине основне плате и других права из радног односа функционера града Зворника због усклађивања са важећим законским прописима, као и Одлуку о спровођењу конкурса за куповину пословног простора у Зворнику за потребе Дјечијег вртића “Наша радост“.

Замјеник градоначелника Зворника Бојан Ивановић, говорећи о остварењу буџета за прва три мјесеца ове године, рекао је да је евидентно да је оно боље него неких претходних година.

„Обично су ово мјесеци када је најмање пуњење буџета, а врло често је било чак и негативно пословање за прва три мјесеца, за разлику од овогодишњег првог квартала. Сама чињеница да у мјесецима када је најмањи приход имамо позитивно пословање даје нам за право да очекујемо да ћемо тако завршити и ову годину и све планиране активности и пројекте које финансирамо из буџета моћи до краја спровести.“

Коментаришући потребу да се купи пословни простор за дјечији вртић истакао да је на чекању 225 дјеце за боравак у овој предшколској установи, те да је одлука оправдана.

„Биће објављен конкурс гдје ће понуђачи моћи да доставе своје понуде и очекујемо да у септембру ове године нови простор почне са радом.“

Замјеник градоначелника нагласио је да усвојени Локални план управљања отпадом представља  документ који садржи анализу постојећег стања и активности које ће се спроводити у будућем периоду.

„У одређеним мјесним заједницама јављају се проблеми због дивљих депонија, али сугеришемо грађанима да нам, све што ми нисмо успјели идентификовати, пријаве. Сада то могу учинити и путем апликације Грађанска патрола, а ми ћемо се потрудити да санирамо дивље депоније. Ову прилику користим да их позовем да дају допринос у очувању природе и окружења у коме живимо.“

На данашњој сједници градске Скупштине усвојене су и одлуке о висини накнаде за рад чланова управних одбора у јавним установама чији је оснивач Скупштина града Зворника, о именовању кандидата за комисију за јавне набавке, те о утврђивању критеријума и расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора у јавним установама чији је оснивач Скупштина града Зворника. Ради комплетирања парцела донесене су одлуке о продаји непокретности кп.бр. 2828/458 КО Челопек непосредном погодбом, као и о продаји непокретности кп.бр. 480/1 КО Зворник непосредном погодбом, те одлуке о замјени непокретности кп.бр. 937/2 за кп.бр. 937/1 КО Зворник-град, као и о расписивању лицитације за продају непокретности означене као кп.бр.1889/2, 1892/1 и 1892/2 КО Козлук и о расписивању лицитације за продају непокретности означене као кп.бр. 7307/16 КО Зворник.

Pin It on Pinterest

Share This