Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Info
  4.  » 
  5. Vijesti
  6.  » Održana 13. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika

Održana 13. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika

05.07.2022.

Na 13. redovnoj sjednici Skupštine grada Zvornika usvojen je Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Zvornika za 2021. godinu. Ukupna budžetska sredstva, transferi, primici/prilivi izvršena su sa 30.722.730 KM. U odnosu na plan poreski prihodi ostvareni su sa 103,2 odsto, a neporeski sa 76 posto. Rashodi i izdaci realizovani su u iznosu od 30.709.459 KM, odnosno ostvaren je suficit od 13.271 KM. Kao prateća usvojena je i Odluka o godišnjem finansijskom izvještaju Grada Zvornika za 2021. godinu.

Odbornici su usvojili i Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Zvornika za prva tri mjeseca tekuće godine prema kojem su ukupna budžetska sredstva, primici/prilivi i neiskorištena sredstva po osnovu obveznica iz prethodnih godina ostvarena sa 6.453.075 KM, a rashodi sa 6.218.260 KM.

Načelnik Odjeljenja za finansije Srđan Despić rekao je da je u prva tri mjeseca ove godine ostvaren suficit u iznosu od preko 200.000 KM, a razlog je, prije svega, dobro izvršenje prihoda i kontrola u izvršenju rashoda.

Usvojena je i Odluka o dodjeli podsticaja za ulaganje u investicioni projekat i zapošljavanje radnika i sufinansiranju komunalnih priključaka. U skladu sa Zahtjevom preduzeća „PASS Automotive“ doo Karakaji i na osnovu pozitivnog mišljenja Komisije za dodjelu podsticaja u privredi, odlukom se ovom preduzeću dodjeljuju podsticajna sredstva za zapošljavanje radnika koja će se isplaćivati iz budžeta Grada Zvornika za 2022. i 2023. godinu.

Grad Zvornik će učestvovati i u finansiranju komunalnih priključaka za potrebe ovog privrednog subjekta.

Preduzeće „PASS Automotive“ doo Karakaj planira da u toku ove i naredne godine izvrši ulaganje u vrijednosti od 3.000.000 evra, te da zaposli 300 radnika. Trenutno je 20 radnika na obuci za rad na mašinama, a u narednom periodu biće poslato još 10 i oni će započeti proizvodni proces koji je planiran za septembar ove godine. Kada preduzeće dostigne puni proizvodni kapacitet, a krajnji rok je 24 mjeseca, biće potrebno 300 radnika. Plan je da do kraja februara 2023. godine bude zaposleno 80 do 100 radnika i da se taj broj konstantno povećava kako se bude povećavao obim proizvodnje.

Na današnjoj sjednici donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja.

Sredstva iz dugoročnog kreditnog zaduženja Grada Zvornika namijenjena su za finansiranje kapitalnih projekata i to izgradnju i kupovinu poslovnih objekata, nabavku, izgradnju i montažu javne rasvete i video nadzora u gradu, te izgradnju i rekonstrukciju infrastrukturnih objekata u mjesnim zajednicama za šta je ukupno predviđeno 7.000.000 KM.

U periodu od usvajanja Odluke do danas sredstva nisu utrošena, a nametnula se potreba za nabavkom opreme za opremanje kupljenih objekata.

Donesena je i Odluka o usvajanju Lokalnog plana upravljanja otpadom za grad Zvornik za period 2022-2027. godina. Plan je usklađen sa Strategijom upravljanja otpadom Republike Srpske za period 2017-2026. godina, Planom upravljanja čvrstim otpadom za Republiku Srpsku za period 2019-2029. godina, kao i odlukama i pravilnicima Grada Zvornika.

Ovaj strateški dokument pripremljen je od strane UNDP-a, Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske i Grada Zvornika u okviru projekta URBANLED- „Pokretanje finansiranja životne sredine u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja“.

Odbornici su usvojili i Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine osnovne plate i drugih prava iz radnog odnosa funkcionera grada Zvornika zbog usklađivanja sa važećim zakonskim propisima, kao i Odluku o sprovođenju konkursa za kupovinu poslovnog prostora u Zvorniku za potrebe Dječijeg vrtića ”Naša radost”.

Zamjenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović, govoreći o ostvarenju budžeta za prva tri mjeseca ove godine, rekao je da je evidentno da je ono bolje nego nekih prethodnih godina.

„Obično su ovo mjeseci kada je najmanje punjenje budžeta, a vrlo često je bilo čak i negativno poslovanje za prva tri mjeseca, za razliku od ovogodišnjeg prvog kvartala. Sama činjenica da u mjesecima kada je najmanji prihod imamo pozitivno poslovanje daje nam za pravo da očekujemo da ćemo tako završiti i ovu godinu i sve planirane aktivnosti i projekte koje finansiramo iz budžeta moći do kraja sprovesti.“

Komentarišući potrebu da se kupi poslovni prostor za dječiji vrtić istakao da je na čekanju 225 djece za boravak u ovoj predškolskoj ustanovi, te da je odluka opravdana.

„Biće objavljen konkurs gdje će ponuđači moći da dostave svoje ponude i očekujemo da u septembru ove godine novi prostor počne sa radom.“

Zamjenik gradonačelnika naglasio je da usvojeni Lokalni plan upravljanja otpadom predstavlja dokument koji sadrži analizu postojećeg stanja i aktivnosti koje će se sprovoditi u budućem periodu.

„U određenim mjesnim zajednicama javljaju se problemi zbog divljih deponija, ali sugerišemo građanima da nam, sve što mi nismo uspjeli identifikovati, prijave. Sada to mogu učiniti i putem aplikacije Građanska patrola, a mi ćemo se potruditi da saniramo divlje deponije. Ovu priliku koristim da ih pozovem da daju doprinos u očuvanju prirode i okruženja u kome živimo.“

Na današnjoj sjednici gradske Skupštine usvojene su i odluke o visini naknade za rad članova upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština grada Zvornika, o imenovanju kandidata za komisiju za javne nabavke, te o utvrđivanju kriterijuma i raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština grada Zvornika. Radi kompletiranja parcela donesene su odluke o prodaji nepokretnosti kp.br. 2828/458 KO Čelopek neposrednom pogodbom, kao i o prodaji nepokretnosti kp.br. 480/1 KO Zvornik neposrednom pogodbom, te odluke o zamjeni nepokretnosti kp.br. 937/2 za kp.br. 937/1 KO Zvornik-grad, kao i o raspisivanju licitacije za prodaju nepokretnosti označene kao kp.br.1889/2, 1892/1 i 1892/2 KO Kozluk i o raspisivanju licitacije za prodaju nepokretnosti označene kao kp.br. 7307/16 KO Zvornik.

Pin It on Pinterest

Share This