Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Инфо
  4.  » 
  5. Најаве
  6.  » На дневном реду  27. сједнице Скупштине града 21 тачка

На дневном реду  27. сједнице Скупштине града 21 тачка

23.02.2024.

Редовна сједница градске Скупштине, 27. по реду, биће одржана у уторак, 27. фебруара. Предвиђено је разматрање Информације о капиталним инфраструктурним пројектима у граду Зворнику, те приједлога одлука о куповини непокретности за потребе јавног паркинга означене као кп.бр. 358 КО Зворник и кп.бр. 271 КО Зворник, као и приједлога Одлуке о уклањању објеката у граду ради изградње паркинг простора и уређења саобраћајних површина.

Одборници ће се изјаснити о приједлозима одлука о кориштењу намјенских средстава остварених по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредно у 2024. години и о кориштењу намјенских средстава од водних накнада у текућој години, као и о плановима утрошка средстава од концесионих накнада, кориштења намјенских средстава остварених по основу накнаде за експлоатацију шума и кориштења средстава привредних друштава и других правних лица која имају сједиште на подручју града Зворника за реализацију посебних мјера заштите од пожара за 2024. годину.

На дневном реду наћи ће се и приједлози одлука о расподјели средстава из буџета града Зворника за финансирање/суфинансирање спортских организација и удружења у 2024. години, о давању сагласности на Споразум о приступању дугу са „ГАС-РЕС“ Бања Лука, те о уступању пословног простора  на привремено кориштење и управљање АД „Зворник стан“, о измјени Одлуке о гробљима и погребној дјелатности на подручју града Зворника, као и Програм заједничке комуналне потрошње за 2024. годину.

Предвиђено је разматрање Извјештаја о стању у пољопривреди на подручју града у 2023. години, приједлога одлука о продаји непокретности означене као кп.бр. 1066/2 КО Зворник Град непосредном погодбом ради комплетирања грађевинске парцеле, о измјени Одлуке о утврђивању висине основне плате и других права из радног односа функционера града Зворника, Извјештаја Комисије за повратак, развој и интеграцију за 2023. годину, те разрјешење, избор и именовање.

Сједница ће бити одржана у великој сали Градске управе са почетком у 10:00 часова.

Pin It on Pinterest

Share This