Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Info
  4.  » 
  5. Najave
  6.  » Na dnevnom redu 27. sjednice Skupštine grada 21 tačka

Na dnevnom redu 27. sjednice Skupštine grada 21 tačka

23.02.2024.

Redovna sjednica gradske Skupštine, 27. po redu, biće održana u utorak, 27. februara. Predviđeno je razmatranje Informacije o kapitalnim infrastrukturnim projektima u gradu Zvorniku, te prijedloga odluka o kupovini nepokretnosti za potrebe javnog parkinga označene kao kp.br. 358 KO Zvornik i kp.br. 271 KO Zvornik, kao i prijedloga Odluke o uklanjanju objekata u gradu radi izgradnje parking prostora i uređenja saobraćajnih površina.

Odbornici će se izjasniti o prijedlozima odluka o korištenju namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno u 2024. godini i o korištenju namjenskih sredstava od vodnih naknada u tekućoj godini, kao i o planovima utroška sredstava od koncesionih naknada, korištenja namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu naknade za eksploataciju šuma i korištenja sredstava privrednih društava i drugih pravnih lica koja imaju sjedište na području grada Zvornika za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara za 2024. godinu.

Na dnevnom redu naći će se i prijedlozi odluka o raspodjeli sredstava iz budžeta grada Zvornika za finansiranje/sufinansiranje sportskih organizacija i udruženja u 2024. godini, o davanju saglasnosti na Sporazum o pristupanju dugu sa „GAS-RES“ Banja Luka, te o ustupanju poslovnog prostora na privremeno korištenje i upravljanje AD „Zvornik stan“, o izmjeni Odluke o grobljima i pogrebnoj djelatnosti na području grada Zvornika, kao i Program zajedničke komunalne potrošnje za 2024. godinu.

Predviđeno je razmatranje Izvještaja o stanju u poljoprivredi na području grada u 2023. godini, prijedloga odluka o prodaji nepokretnosti označene kao kp.br. 1066/2 KO Zvornik Grad neposrednom pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele, o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine osnovne plate i drugih prava iz radnog odnosa funkcionera grada Zvornika, Izvještaja Komisije za povratak, razvoj i integraciju za 2023. godinu, te razrješenje, izbor i imenovanje.

Sjednica će biti održana u velikoj sali Gradske uprave sa početkom u 10:00 časova.

Pin It on Pinterest

Share This