Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Инфо
  4.  » 
  5. Вијести
  6.  » У току премјер катастарске општине Зворник

У току премјер катастарске општине Зворник

09.07.2024.

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) почела је катастарски премјер катастарске општине Зворник 1 и позива све грађане који имају непокретности на териоторији ове катастарске општине да изврше обиљежавање граница катастарских парцела.

Представници РУГИПП-а и извођача радова одржали су у понедељак, 08. јула састанке у мјесним заједницама Економија и Шћемлија и грађане су упознали  са њиховим обавезама у поступку премјера. У понедељак, 15. јула 2024. године  од 17.00 часова информативни састанак биће одржан са грађанима мјесне заједнице Јардан у просторијама мјесне заједнице, док ће састанак са становницима Каракаја бити одржан од 19.00 часова испред Техничко школског центра у Каракају.  

Законом о премјеру и катастру Републике Српске прописано је да је ималац права на подручју на коме се врши катастарски премјер, дужан да прије почетка геодетског снимања у поступку премјера на прописан начин и о свом трошку, обиљежи међним биљегама граничне тачке парцеле. Свако накнадно обиљежавање парцела вршиће се о трошку ималаца права на непокретностима.

Упутство за обиљежавање катастарских парцела са прегледном картом подручја катастарског премјера за горе наведене катастарске општине, као и комплетан јавни оглас доступан је на интернет страници РУГИПП-а: https://www.rgurs.org/stranica/oglasi-o-premjeru.

Pin It on Pinterest

Share This