Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu

11.08.2020. године

Град Зворник расписао је Јавни позив за додјелу субвенција привредним субјектима чије је сједиште на територији града у сврху санације штете изазване пандемијом вируса корона.

Предмет позива је додјела субвенција правним лицима и самосталним предузетницима којима је забрањен, ограничен или отежан рад, за износ:

  1. комуналне таксе за истицање пословног имена,
  2. накнаде за заузимање јавне површине и
  3. закупнине простора у власништву града Зворника.

Јавни позив са пријавним захтјевима објављен је на интернет страници града www.gradzvornik.org линк https://gradzvornik.org/pozivi/, а захтјеви се могу преузети и у Шалтер сали Градске управе Зворник, ул. Светог Саве 124, сваког радног дана од 07:00-15:00 часова.

Уредно попуњен пријавни захтјев, заједно са прописаним прилозима наведеним у Јавном позиву подноси се поштом или се лично предаје у Шалтер сали Градске управе, радним даном од 07:00-15:00 часова.

Крајњи рок за пријављивање је 31.октобар 2020. године. О поднијетим захтјевима одлучиваће се на мјесечном нивоу, све до истека крајњег рока или до утрошка одобреног износа средстава.

Контакт телефони за информације су:

– 056/232-212   или на e-mail: privreda@gradzvornik.org (субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена);

– 056/232-241   или на e-mail: nenad.stankovic@gradzvronik.org (субвенција накнаде за заузимање јавне површине) и

– 056/232-228   или на e-mail: silvanapetkovic6@gmail.com (субвенција закупнине простора).

Pin It on Pinterest

Share This