Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu

03.06.2020. године

Град Зворник (су)финансираће програме и пројекте омладинских организација и удружења грађана и фондација са 63.000 КМ по основу два конкурса које је расписао.

Конкурс за (су)финансирање омладинских програма и пројеката и Конкурс за (су)финансирање програма и пројеката удружења грађана и фондација расписани су до 31. октобра текуће године или до утрошка расположивих средстава, а пристигле пријаве у току једног мјесеца разматраће се на крају истог.

За омладинске програме и пројекте у градском буџету предвиђено је 18.000 КМ, при чему  максималан износ по једном програму и пројекту може бити 5.000 КМ. За удружења грађана и фондације планирано је 45.000 КМ, а максималан појединачни износ је 10.000 КМ.

Документација се може предати лично у Шалтер сали Градске управе или поштом на адресу Град Зворник, Светог Саве 124, 75400 Зворник, са назнаком „за (су)финансирање омладинских програма и пројеката“, односно „за (су)финансирање програма и пројеката удружења  грађана и фондаиција“.

Конкурси су објављени на огласној табли Градске управе Зворник и званичној интернет страници Града Зворника гдје се могу наћи и потребни обрасци.

Линкови су :

http://zvornik.lanaco.ba/2020/06/02/konkurs-za-sufinansiranje-omladinskih-programa-i-projekata-2/

http://zvornik.lanaco.ba/2020/06/02/konkurs-za-sufinansiranje-programa-i-projekata-udruzenja-gradjana-i-fondacija-2/

Pin It on Pinterest

Share This