Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu

Одјељење за просторно уређење Града Зворника организовало је двије јавне расправе: о Нацрту измјене дијела Регулационог плана ужег урбаног подручја града Зворника и о Нацрту измјене дијела Регулационог плана ужег урбаног подручја града Зворника и дијела индустријске зоне Бирач-Каракај.

Измјене се раде по захтјевима физичких лица и односе се на простор око мотела „Лагуна“ ради формирања грађевинске парцеле и легализације дограђеног дијела овог објекта, односно на дио улице Патријарха Павла (десна страна улице од постављеног привременог киоска до зграде „Декор“) ради планиране изградње вишепородичног стамбеног објекта.

Бошко Којић, начелник Одјељења за просторно уређење које је носилац припреме израде просторних планова, истакао је да су претходно организовани јавни увиди у нацрте, те да на њих није било примједаба.

Расправама су присуствовали представници предузећа од којих је потребно прибавити мишљења у процесу израде ових докумената и они евентуалне сугестије могу до 30. новембра доставити на мејл: prostorno@gradzvornik.org или на адресу Град Зворник, Светог Саве бр.124, 75.400 Зворник.

Након тога приступиће се изради приједлога измјена ова два регулациона плана који ће бити предмет расправе и усвајања на сједници Скупштине града.  

 Носилац израде измјене дијела регулационих планова је ГП „Обнова“ Шамац.

Pin It on Pinterest

Share This