Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Инфо
  4.  » 
  5. Вијести
  6.  » Одржана 7. редовна сједница Скупштине града Зворника
Одржана 7. редовна сједница Скупштине града Зворника

Скупштина града Зворник усвојила је Нацрт ребаланса буџета за 2021. годину у износу од 36.812.000 КМ а разлози су промјена у структури издатака односно расхода и повећање прихода за 1.200.000 КМ.

Порески приходи ребалансом буџета планирају се у износу од 19.309.440 КМ и за 2.584.400 КМ су већи од првобитно усвојеног плана за 2021. годину. Непорески приходи се планирају у висини 4.294.660 КМ што је за 190. 779 КМ мање су од планираних.

Замјеник градоначелника Бојан Ивановић истакао је да је разлог измјене буџета у односу на првобитни план пораст прихода, те да се та средства морају распоредити на расходовној страни.

Начелник Одјељења за финансије Срђан Деспић истакао је да ће у наредном периоду бити спроведене јавне распаве о нацрту ребаланса буџета, напоменувши да ће јавност правовремено бити информисана о датуму и времену одржавања.

Усвојена је и Одлука о куповини пословног простора у Зворнику за потребе Центра за социјални рад корисне површине 509 квадратних метара по цијени од 1.449.514 КМ.

Замјеник градоначелника је нагласио да ће се половина овог простора користити за дневни боравак дјеце са посебним потребама.

„Свакодневно имамо 55 корисника Центра чије су просторије у згради Основне школе „Свети Сава“. Међутим, оне нису адекватне за њихове потребе и одлучили смо се да им створимо боље услове – рекао је замјеник градоначелника који је најавио да ће ове просторије већ на почетку следеће године бити стављене на располагање корисницима.

Одборници су прихватили и Информацију о стању у привреди и запошљавању града Зворника на дан 30. септембра текуће године. На територији града послује 847 предузетничких радњи што је за 53 радње више у односу на 31. децембар протекле године. Констатовано је да је у овој години евидентирано највеће повећање броја радњи за последњих неколико година. Начелник за привреду и друштвене дјелатности Дарко Стефановић истакао је и да Град Зворник спада у ред градова са највећом покривеношћу увоза извозом, јер је скоро два и по пута извоз већи од увоза. Информација садржи и податке о броју запослених и незапослених, броју пензионера, висини просјечне пензије.  

Одлуком о заштити изворишта „Ђевање“ која је такође данас усвојена, утврђене су његове зоне санитарне заштите, величина и границе, мјере и режим заштите. Утврђивање зона санитарне заштите и заштитних мјера врши се у циљу заштите водe изворишта, са којег се врши снабдијевање водом за пиће потрошача на подручју града Зворника, од свих видова загађења и штетних утицаја који могу неповољно дјеловати на хигијенску исправност воде за пиће или на издашност изворишта.

На данашњој сједници  донесене су и одлуке о замјени земљишта са Доо „Фагум нови“ Зворник, замјени земљишта са Зораном (Богдана) Гајићем из Зворника и о измјени Одлуке о замјени земљишта са Момчилом Радовићем из Јардана, као и Програм рада зимског одржавања градских улица, тротоара, паркова, приградских насеља и локалних путева на подручју града Зворника за 2022. годину, те Извјештај о успјеху ученика у прошлој и упису ученика у основним и средњим школама за школску 2021/22 годину.

Усвојене су и информације о стању водоснaбдјевања на подручју града Зворника, као и пружању других комуналних услуга,  стипендирању студената из градског буџета у школској 2020/21. години и о програмима рада Средњошколског центра „Петар Кочић“ и Техничког школског центра за 2021/22 школску годину.