Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu

Укупна буџетска средства, трансфери, примици/приливи за 2020. годину извршена су са 26.970.992 КМ, наведено је у Извјештају о извршењу буџета Града Зворника  у прошлој години који је усвојен на данашњој сједници градске Скупштине.

Усвојени су и Извјештај о раду градоначелника и Градске управе за период 1. јануар – 31. децембар прошле године, те Програм рада градоначелника и Градске управе за ову годину. Извјештај је приказ обимности рада Градске управе и показатељ важности редовног праћења законске регулативе и сталне комуникације са вишим нивоима власти са циљем да се задовоље потребе грађана Зворника и обезбједи животни стандард у складу са потребама. Посебна пажња у протеклој години посвећена је, између осталог, и организацији рада у ванредним околностима због пандемије вируса корона и санирању њених последица. Такође и реализацији капиталних пројеката као што су реконструкција моста краља Александра Првог Карађорђевића, изградња новог блока Болнице, водоводне и канализационе мреже у Табанцима, Пилици, Локању, Брањеву, обезбјеђивању услова за отварање нових радних мјеста, унапређењу пословнe зонe, привлачењу инвеститора.

У Програму рада градоначелника и Градске управе наводи се да ће основни приоритет у 2021. години бити унапређење услова живота грађана Зворника у свим областима и очување здравља заједнице. Радиће се на привлачењу нових инвеститора, додатно ће се подстицати самозапошљавање, али и реализовати активности за унапређење постојеће инфраструктуре. Побољшање водоводне и канализационе инфраструктуре у урбаном и руралним дијеловима града, те уређење корита ријеке Хоче, реконструкција Дома здравља, завршетак канализационе мреже и пречистача у мјесној заједници Брањево, изградња водовода Локањ-Пилица, надоградња зграде за потребе окружног суда, привредног суда, правобранилаштва и тужилаштва, изградња зграде за смјештај 34 породице у оквиру Регионалног стамбеног програма и пројекта затварања колективних центара и алтернативног смјештаја, изградња новог блока Болнице капитални су пројекти у овој години. Наставиће се активности на проширењу паркинг простора на подручју града, а посебан акценат биће и на започињању процеса ревитализације заштићеног споменика тврђаве „Стари Град“.  

На приједлог градоначелника разматрано је стање снабдијевања електричном енергијом на подручју града Зворника. Усвојени су закључци да се у року од 100 дана формира зависно електродистрибутивно предузеће са сједиштем у Зворнику за регију Бирач, да се испита појединачна одговорност и саопште имена одговорних за учестале и дуготрајне нестанке електричне енергије у граду Зворнику, те да „Електро Бијељина“ хитно предузме потребне мјере и радње како би се осигурало редовно снабдијевање електричном енергијом у граду Зворнику и избјегле штете које трпи привреда и становништво до формирања зависног електродистрибутивног предузећа у Зворнику. Закључке је предложио градоначелник и биће упућени премијеру Републике Српске, предсједници, члану Предсједништва БиХ, директорима „Електро привреде“ и „Електро Бијељине“.

У Стратегији интегрисаног развоја града Зворника за период 2018-2027. година дефинисани су визија, стратешки фокуси и стратешки циљеви развоја града Зворника. Данас је усвојен План имплементације ове Стратегије за текућу и двије наредне године којим је предвиђено спровођење 59 пројекта у области економског развоја,  друштвеног и области развоја инфраструктуре и заштите животне средине. Укупна вриједност свих пројеката за три године износи 81.978.100 КМ.

Одборници су усвојили и План капиталних инвестиција града 2021-2023. година који је ажурирана верзија Плана капиталних инвестиција 2020-2022. година. У складу је са Стратегијом интегрисаног развоја града и приједлогом Плана њене имплементације за трогодишњи период, као и Планом буџета Града Зворник за 2021. годину и финансијским процјенама за наредне двије године. План садржи капиталне пројекте који су наведени у поменутим документима, али и друге капиталне пројекте за којима се у међувремену указала потреба и прилика за реализацију, те пројекте који су предложени од стране јавности.

Усвојен је и Извјештај о стању судских и других предмета за 2020. годину у којима се као једна страна појављује Градска управа Зворник. Замјеник правобраниоца Милан Радујко оцијенио је да је извјештај повољнији него претходни, а да се то огледа у бројчаним параметрима.

„Сматрам да смо заједничким напорима са запосленима у Градској управи задовољни овим стањем, као и досадашњом сарадњом.“

Градоначелник је изразио захвалност замјенику правобраниоца и његовим сарадницима истакавши да је посебно поносан што нису настајали нови спорови.

На сједници је донесена и Oдлука о одређивању радног времена трговинских и занатско-предузетничких радњи на подручју града којом је, између осталог, прописано да радно вријеме трговинских радњи недељом буде до 12:00 часова. Иницијативу да се радно вријеме недељом ограничи у трговинским објектима покренули су почетком марта градоначелник Зоран Стевановић и Клуб одборника СНСД-а.

„Мислим да смо овим урадили добро за запослене у трговинском сектору, а да њихови послодавци и суграђани неће трпити неке последице, јер се снабдијевање може обавити до 12:00 часова. Важно је да запослени у трговинама имају слободно недељно поподне и проведу га са члановима својих породица – рекао је градоначелник Стевановић.

Коментаришући усвојене Извјештаје о раду са финансијским извјештајем јавних установа чији је оснивач Град Зворник за 2020. годину, градоначелник је напоменуо да никада није задовољан до краја, те да увијек захтијева да се ради више и боље.

„Добро је што се подносе овакви извјештаји Скупштини, али од директора захтијевам да и мени  кажу шта су у претходном мјесецу урадили, шта нису а требали су, шта ће урадити у следећем, да би поправили ситуацију у односу на претходну. Крајње је вријеме да се они што нису схватили одговорно обављање јавних позива и функција уозбиље, а ако нису у стању да испрате потребе наших суграђана нека се склоне.“

На сједници је донесена и Одлука о измјенама и допунама Одлуке о административним таксама ради усклађивања са Законом о административним таксама Републике Српске. Најзначајније промјене су у одредбама које се тичу списа и радњи за које се неће плаћати такса, а то су, поред оних које се воде по службеној дужности и захтјеви, молбе, приједлози, пријаве, потврде, увјерења која издају органи управе, изводи из матичних књига, изводи из матичних књига који се издају на више језика, увјерења којима се доказује поријекло и вриједност, количина, каквоћа или здравствена исправност робе, поднесци по којима странка захтјева само брже поступање по раније поднијетом захтјеву.

Усвојен је и Програм заједничке комуналне потрошње за 2021. годину за чију је реализацију буџетом предвиђено 1.018.000 КМ.

Извјештаји о пословању са финансијским извјештајем АД „Водовод и комуналије“и АД „Зворник стан“, као и Информација о раду и финансијском пословању ЈП „Регионална депонија“ доо за прошлу годину усвојени су од стране одборника.

На данашњој сједници за секретара скупштине именован је Зоран Ђукановић који је досада био вршилац дужности секретара. Разријешени су и Комисија за спровођење поступка за избор директора и чланова управних одбора у јавним установама чији је оснивач Скупштина града Зворник и в.д. начелника Одјељења за општу управу, те именована Комисија за спровођење поступка за избор директора и чланова управних одбора у јавним установама чији је оснивач Скупштина града.

Усвојене су и одлуке: о годишњем финансијском извјештају Града Зворник за 2020. годину, о објављивању јавног огласа за избор и именовање пет чланова Градске изборне комисије, о утврђивању критеријума и расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова управних одбора у јавним установама чији је оснивач Скупштина града Зворника, о именовању чланова комисије за спровођење Јавног огласа за избор и именовање пет чланова Градске изборне комисије града Зворник, о уступању школског објекта у Лијешњу на привремено коришћење и управљање ПЕУ „Корак“ и ПУ „Младост“. Такође, одборници су изгласали и одлуке: о замјени земљишта ради комплетирања грађевинске парцеле са Српском православном општином Зворник, о замјени земљишта са Момчилом Радовић из Јардана, о куповини земљишта означеног као кп.бр. 2912/2 КО Челопек, о расписивању лицитације за додјелу у закуп градског грађевинског земљишта за постављање привремених пословних објеката, те  Информацију о организованости, опремљености и функционисању цивилне заштите на подручју града, као и Информацију о стању малољетничке деликвенције на подручју града Зворник за 2020. годину. Прихваћен је и Извјештај о извршењу производно финансијског плана Шумске управе „Зворник“ за 2020. годину.

Pin It on Pinterest

Share This