Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu

11.06.2020. године

Данас је одржана 35. редовна сједница Скупштине града Зворника на којој је једногласно усвојен Извјештај о извршењу буџета града за прошлу годину. У 2019. години остварен је суфицит од 623.000 КМ. Укупна буџетска средства, трансфери и примици/приливи остварени су са 24.252.961 КМ. Порески приходи остварени су у износу од  17.292.437 КМ, непорески у износу од 2.947.522 КМ, а остало су трансфери, примици, грантови и неискориштена средства по основу кредита и обвезница из претходне године.

Градска Скупштина усвојила је и Извјештај о извршењу буџета за прва три мјесеца ове године у износу од 5.228.792 КМ или 22 посто што је приближно у складу са планом.

Градоначелник Зворника Зоран Стевановић оцијенио је да је први квартал ове године био задовољавајући, али да је у другом кварталу, због пандемије вируса корона, значајно лошије пуњење буџета, те да ће неке мјере бити доносене до краја мјесеца.

Одборници су усвојили и Одлука о усвајању мјера за помоћ привредним субјектима на подручју града у сврху санације штете изазване пандемијом вируса корона. Привредни субјекти којима је био забрањен рад, на основу ове Одлуке, имају право на 100 одсто, а они којима је био ограничен или отежан рад, на 50 посто од износа аликвотног дијела комуналне таксе за истицање пословног имена за март, април и мај ове године. Субвенцију накнаде од Града Зворника за заузимање јавне површине, као и закуп простора у власништву Града, у износу од 100 одсто имају субјекти којима је био забрањен рад, а од 50 посто они којима је био ограничен. Захтјеве за субвенцију привредни субјекти моћи ће да поднесу по основу Јавног позива који ће бити објављен на званичној интернет страници Града Зворника.

„Ми ћемо подржати наше привреднике и на начин да ћемо расписати конкурс за подстицај запошљавања радника, а негдје ће то можда бити и повратак оних радника који су због пандемије вируса корона и ванредног стања остали без посла. За ту намјену у овогодишњем буџету имамо 400.000 КМ – рекао је градоначелник.

На иницијативу Привредног савјета, у данас донесеној Одлуци о измјенама Одлуке о комуналним  таксама,, уведене су олакшице за коришћење јавних површина ради одлагања грађевинског материјала у дужем временском периоду и смањена је комунална такса за истицање пословног имена за хотеле са 1.200 КМ на 800 КМ и мотеле са 1.000 КМ  на 800 КМ.

Скупштина је усвојила и Одлуку о усвајању плана капиталних инвестиција града Зворника за период 2020-2022. година.

Замјеник градоначелника Бојан Ивановић истакао је да је вриједност инвестиција око 70.000.000 КМ, те да се ради о веома важним и битним пројектима за наш град.

„Између осталог ради се о пројектима регулације корита ријеке Сапне и ријеке Дрине, завршава се реконструкција Моста Краља Александра Првог Карађорђевића, започела је реконструкција Дома здравља, а у наредном мјесецу очекујемо да почне изградња амбуланте у Брањеву, као и водовода Локањ-Пилица, те других пројеката.“

Он је додао да у самом граду оно што прво слиједи јесте изградња паркинг простора испред црпне станице Мејдан са 50-60 паркинг мјеста.

У усвојеном Извјештају о раду градоначелника и Градске управе Зворник за 2019. годину, између осталог, наведено је да је настављен тренд реализације планираних пројеката Радило се на унапређењу инфраструктуре на локалном нивоу и побољшање пословног окружења. У трошењу буџетских средстава поступало се у складу са законом, полазећи од усвојених буџетских докумената. Градоначелник је своју функцију остваривао и кроз радне састанке са директорима јавних институција и предузећа чији је оснивач град Зворник, те са надлежним министарствима и другим републичким органима, привредницима и представницима међународних организација и других институција.

На сједници је усвојен и Програм рада градоначелника и Градске управе за 2020. годину у којем  је наведено да ће се радити на привлачењу нових инвеститора, на додатном подстицању самозапошљавању, као и реализовању активности за унапређење постојеће инфраструктуре.

Одборници су утврдили да је просјечна, коначна грађевинска цијена једног квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју града Зворника у 2019. години износила 706,00 КМ. Ова цијена служи као основица за израчунавање ренте.

Донесена је и Одлука о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта за 2020. годину која је утврђена као просјечна цијена изградње комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина. Ова накнада се умањује за проценат учешћа површина јавних објеката у укупној површини објеката планираних регулационим планом.

Скупштина је усвојила Одлуку о приступању изради Урбанистичког плана ширег урбаног подручја града Зворник на период 2020-2035. година. Постојећи план истиче закључно са 2020. годином.

Данас је усвојен Извјештај о стању у пољопривреди града Зворник у 2019. години, као и Програм кориштења буџетских средстава за подстицај пољопривредне производње на подручју града Зворника за текућу годину. Укупна средства планирана у градском буџету за ову намјену износе 385.000 КМ што је највише до сада.  Максималан износ подстицаја у областипроизводње млијека је 3.000 КМ, а свих осталих врста подстицаја 2.000 КМ, а оно што је новина јесу подстицаји за сијање соје.

Усвојени су и Извјештај о стању судских и других предмета у којима се као једна од страна појављује Град Зворник за период 01.01-31.12.2019. године, Одлука о допуни Одлуке о разврставању локалних путева и улица у насељу на подручју града Зворника, извјештаји о извршењу производно финансијског плана Шумске управе, те о раду АД “Водовод и комуналије“, АД “Зворник стан“, ЈП “Регионална депонија“ доо, као и јавних установа чији је оснивач Град Зворник. Информације о организованости, опремљености и функционисању цивилне заштите на подручју града Зворника и о стању малолетничке деликвенцији на подручју града Зворник за 2019. годину су такође усвојене.

На сједници Скупштине града, због окончања поступка јавне конкурениције, разријешени су вршиоци дужности и именовани директори Дома здравља и Рекреативно спортског центра Зворник.

Данашње засиједање одржано је уз поштовање закључака Републичког штаба за ванредне ситуације и Упутства „Института за јавно здравство“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.

Pin It on Pinterest

Share This