Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu

18.02.2020. године

Данас је одржана 34. редовна сједница Скупштине града на којој је усвојен Програм заједничке комуналне потрошње за 2020. годину у коме су утврђени обим и квалитет обављања услуга: чишћење јавних површина, одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреативних површина, oдржавање јавних саобраћајних површина, одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина, јавна расвјета у насељеним мјестима и дјелатност зоохигијене. За реализацију Програма заједничке комуналне потрошње буџетом града у овој години планирано је око 1.150.000 КМ.

Градска Скупштина донијела је и Локални акциони план за дјецу за 2020-2022. годину у коме су дефинисане активности и пројекти које је потребно провести да би се створили услови за што квалитетније одрастање, оптималан развој и срећно дјетињство сваког дјетета на подручју града Зворника.

Усвојене су и Одлука о утврђивању критеријума  категоризације спортова, спортских грана, услова за финансирање спорта и расподјели средстава спортским организацијама града Зворника за ову годину, те Информација о стању у спорту на подручју града у 2019. години.

Замјеник градоначелника Бојан Ивановић истакао је да су средства за финансирање спорта повећана за 10 посто у односу на прошлу годину, те да је то једногласно усвојено.

„То говори да смо сви сагласни да спорт у Зворнику иде узлазном линијом и очекујем да ће тако бити у убудуће – рекао је Ивановић који је истакао да је укупан буџет за спортске клубове у овој години 656.000 КМ.

Он је напоменуо да су се прошле године Рукометни клуб „Дрина“ и Женски фудбалски клуб „Дрина“ пласирали у Премијер лигу БиХ што је први пут у историји да Зворник у једној години има два клуба која се такмиче у највишем рангу такмичења, барем што се тиче колективних спортова, те да су за ова два клуба повећана средства у овој години.

Одборници су усвојили Одлуку о куповини пословног простора за  потребе „Центра за социјални рад“ ради обезбјеђивања простора за  пружање услуга лицима са инвалидитетом, а који се налази у приземљу зграде у којој се налази и ова установа.

У Информацији Полицијске управе о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбједности саобраћаја на подручју града Зворника у прошлој години стање безбједности оцијењено је као задовољавајуће. Наведено је да је број кривичних дјела у поређењу са истим периодом 2018. године смањен, као и број кривичних дјела против безбједности јавног саобраћаја, док је број прекршаја из области јавног реда и мира благо повећан, као и укупан број саобраћајних незгода.

Између осталог, на данашњој сједници усвојене су одлуке: о усвајању Плана коришћења прихода остварених по основу накнаде за експлоатацију шума за 2020. годину, о усвајању Програма утрошка намјенских средстава посебних намјена од водних накнада у 2020. години, о усвајању Плана кориштења средстава привредних друштава и других правних лица која имају сједиште на подручју града Зворник за реализацију посебних мјера заштите од пожара за 2020. годину, о усвајању Плана утрошака средстава од концесионих накнада за 2020. годину, те о уступању водовода  „Петковци-Шетићи-Клиса“ на привремено коришћење и управљање АД „Водовод и комуналије“. Донесена је и Извјештај о раду Комисије за повратак, развој и интеграцију за 2019. годину. Због истека мандата данас су разрјешени директори и именовани вршиоци дужности директора  “Дома здравља“ и Рекреативно спортског центра.

Pin It on Pinterest

Share This