Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu

Датум: 26.12.2019. године

На 33. редовној сједници Скупштине града Зворника  усвојен је буџет града Зворника за 2020. годину у износу од 31.903.000 КМ. У овако планираним укупним буџетским средствима порески приходи се планирају остварити у износу од 18.440.040 КМ, непорески приходи у износу од 3.600.160 КМ и остало су грантови, трансфери јединицама локалне самоуправе, примици и неискориштена средства по основу кредита из претходне године.

Замјеник градоначелника Бојан Ивановић истакао је задовољство јер је буџет на данашњој сједници једногласно подржан. Он је истакао да је буџет развојни, те да ће у 2020. години бити реализован велики број пројеката и Зворник ће бити велико градилиште.

Одборници су усвојили и Извјештај о извршењу буџета града за период од 1. јануара до 30. септембра 2019. године у износу од 17.604.000 КМ што је 70 одсто у односу на план.

Начелник Одјељења за финансије Срђан Деспић рекао је да очекује да до краја године  буџет буде извршен у складу са планом.

У Одлуци о висини вриједности непокретности по зонама на територији града Зворника на дан 31. децембар 2019. године, коју су на данашњој сједници једногласно донијели одборници, утврђене су вриједности за шест градских зона и шест ванградских зона. Цијене у 2019. години су на нивоу претходне године тако да су и предложене вриједности непокретности по зонама на нивоу претходних година и нису повећаване.

Једногласно је донесен и Програм рада Скупштине града Зворника за 2020. годину којим су утврђени послови и задаци Скупштине, њихов основни садржај, начин извршавања, као и носиоци послова, задатака и рокови за разматрање појединих питања. Програм је оквирни, а Скупштина града ће адекватним методама рада и дјеловања путем својих сједница размотрити сва питања за свакодневно стање у областима привредног и друштвеног живота од интереса за град и грађане.

Усвојена је и Информација о стању пописа и уписа градске имовине у којој је наведено да је Комисија за попис имовине града Зворника до сада идентификовала, евидентирала и процијенила имовину Града у укупној вриједности 87.360.425 КМ.

Одборници су усвојили и Информацију о изградњи у граду у Зворник у 2018-2019. години према којој је укупно изграђено или је у изградњи 11.265 квадратних метара стамбених и пословних површина.

Поред поменутих једногласно су донесене и одлуке о расписивању лицитације за додјелу у закуп јавних површина за постављање привремених пословних објеката и о продаји земљишта непосредном погодбом ради комплетирања грађевинске парцеле.

Pin It on Pinterest

Share This