Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Инфо
  4.  » 
  5. Вијести
  6.  » Одржана  27. сједница Скупштине града 

Одржана  27. сједница Скупштине града 

27.02.2024.

На 27. сједници градске Скупштине усвојена је Информација о капиталним инфраструктурним пројектима у граду Зворнику о чему је, уз видео презентацију, говорио градоначелник Бојан Ивановић.

„Велики пројекти су пред нама, ту прије свега мислим на градњу водовода Запад који ће обухватити девет мјесних заједница са 1794 домаћинства и Локањ-Пилица, фаза 2, са 538 корисника. Потом локални пут Зворник-Шћемлија-Ораовац чиме ћемо допринети смањењу гужви у Каракају, нарочито током саобраћајних шпицева. Тај пројекат још више добија на значају с обзиром да смо прије неколико дана на састанку са министром саобраћаја и веза више-мање утврдили трасу брзе цесте, тако да ће петља бити у Ораовцу, што значи да ће становницима града требати 4-5 минута да се укључе у брзу цесту. Такође, битан пројекта је изградња Средње умјетничке школе. Наиме, спроведена је анкете у Основној музичкој школи која је показала да је велики број дјеце  и родитеља заинтересован да наставе музичко школовање. Површина ће бити око 400 квадрата, а градиће се на постојећој Основној музичкој школи. Још један битан пројекат је изградња паркиралишта. Капацитет јавних паркиралишта прије увођења система наплата био је 1248 паркинг мјеста. Град Зворник је током прошле године  привео намјени нових 272 паркинг мјеста у различитим дијеловима града, што је укупно 1520. У овој години, за сада је планирана изградња нових 128  мјеста. И данас усвајате неке одлуке да бисмо реализовали овај план – рекао је градоначелник који је подсјетио да су одборници у претходном периоду дали подршку овим пројектима.

Он је изнио податке да се дневно у просјеку уплати 1098 сатних карти, као и 200 дневних, што је показатељ да најмање 600-700 возила дневно дође у град.

Градоначелник је истакао да је купљен простор на локацији између Б2, Б3 и Рибарске улице, те да је ту планирана изградња гараже. Град ће у складу са својим учешћем имати одређени број паркинг мјеста.

Одборници су и данас усвојили три одлуке које се односе на проширивање паркинг простора и то одлуке о куповини непокретности означене као кп.бр. 358 КО Зворник и кп.бр. 271 КО Зворник, као и о уклањању објеката у граду ради изградње паркинг простора и уређења саобраћајних површина. Ради се о куповини двије парцеле испод зграда Б16, 17 и 18, како би се комплетирало власништво и изградило 70 нових паркинг мјеста, као и дјечије игралиште.

На сједници је донесена и Одлука о расподјели средстава из буџета града Зворника за финансирање/суфинансирање спортских организација и удружења у 2024. години. На јавни позив пријавило се око 50 клубова и удружења. У складу са буџетом на ову намјену планирано је 800.000 КМ, што је идентичан износ као и претходне године. Основни критеријуми за расподјелу средстава спортским организацијама и удружењима су систем такмичења клубова и ранг такмичења, број спортиста, традиција и успјеси клубова, као и врсте трошкова који у систему такмичења спортски клуб мора финансирати.

Одборници су дали сагласност на Споразум о приступању дугу са „ГАС-РЕС“ Бања Лука, а у вези  реализације Уговора о испорукама природног гаса у 2024. години који су потписали ДОО „ГАС-РЕС“ и АД „Зворник-стан“.

Одборници су прихватили и Одлуку о измјени Одлуке о гробљима и погребној дјелатности на подручју града Зворника којом се “Градско гробље у Каракају даје на привремено управљање и одржавање АД “Водовод и комуналије“ Зворник на период од двије године, јер је период на који је било дато истекао.

Усвојен је и Извјештај о стању у пољопривреди на подручју града у 2023. години са приједлогом мјера за развој исте. Између осталог наведено је да је појединачне захтјеве  за остваривање права на новчани подстицај из градског буџета  поднијело  506 пољопривредних произвођача којима је одобрен  укупан новчани износ од 387.833 КМ. Овај број захтјева је рекордан за град Зворник те се може закључити да је прошла година била једна од значајних година у погледу интересовања пољопривредних произвођача за подстицајне мјере  Градске управе Зворник.У 2023. години уведена је још једна подстицајна мјера, а то је бесплатна хемијска анализа земљишта, која остаје на снази и у овој години.

На сједници је усвојен и Акциони план мјера за уклањање недостатака утврђених по извјештају о проведеној финансијској ревизији Града Зворника за период јануар-децембар 2022. године.

Донесена је и Одлука о измјени Одлуке о утврђивању висине основне плате и других права из радног односа функционера града Зворника, ради усклађивање са важећим законским прописима.

Одборници су на лични захтјев разријешили в.д. начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Љиљану Тохољ и за в.д. начелника овог одјељења именовали Биљану Милић, досадашњег шефа Одсјека за управљање развојем и међународну сарадњу града Зворника. Због окончања поступка јавне конкуренције разријешена је в.д. директора Дјечијег вртића „Наша радост“ Маја Соро, која је именована за директора ове установе. Са мјеста члана Управног одбора  вртића Наше радости на лични захтјев разријешена је Ружа Гајић.  

На сједници су усвојене и одлуке о кориштењу намјенских средстава од водних накнада и о кориштењу намјенских средстава остварених по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредно у 2024. години, као и планови утрошка средстава од концесионих накнада, кориштења намјенских средстава остварених по основу накнаде за експлоатацију шума и План кориштења средстава привредних друштава и других правних лица која имају сједиште на подручју града Зворника за реализацију посебних мјера заштите од пожара за 2024. годину. Програм заједничке комуналне потрошње за 2024. годину, Извјештај Комисије за повратак, развој и интеграцију за 2023. годину, као и Одлука о уступању пословног простора  на привремено кориштење и управљање АД „Зворник стан“, те Одлука о продаји непокретности означене као кп.бр. 1066/2 КО Зворник Град непосредном погодбом ради комплетирања грађевинске парцеле,  такође су усвојени на данашњој сједници Скупштине града Зворника. 

 

Pin It on Pinterest

Share This