Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu

27.12.2019. године

У складу са Законом о празницима Републике Српске, Законом о Дану Републике Српске и Одлуком о начину обиљежавања и празновања Дана Републике Српске као републички празници обиљежавају се Нова година /нерадни дани су 1. и 2. јануар/ и Дан Републике Српске – 9. јануар.

Православни Божић је вјерски празник који се празнује на Бадњи дан и дан Божића, 6. и 7. јануара.

У дане празника Републике не раде републички органи и организације, органи јединице локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.

Према градској Одлуци о радном времену у дане републичких празника дужни су да раде: здравствене установе, апотеке и предузећа за снабдијевање водом, електричном енергијом, превоз путника, предузећа за одржавање путева и ватрогасна јединица.

У овим предузећима, установама и организацијама обавезно је организовање рада и дежурства у обиму потребном за функционисање њихове основне дјелатности и за пружање неопходних услуга грађанима. Предузећа, установе и организације које у редовним активностима имају организован рад за нерадне дане, нису обавезна да утврде повећан обим рада и дежурства утврђен овом Одлуком.

Градском Одлуком дефинисано је да у дане републичких празника 1. 2. и 9. јануара до 15:00 сати могу да раде продајни објекти претежно прехрамбене робе, као и киосци за продају штампе, бутици, продавнице цвијећа, фризери и услужне дјелатности, радионице одржавања и поправке моторних возила.

У дане републичких празника могу да раде угоститељски објекти у радном времену за редовне радне дане утврђеним Одлуком о одређивању радног времена угоститељских објеката на подручју града Зворник.

Угоститељски објекти могу да раде неограничено 31. децембра на 1. јануар, а 1. на 2. јануар до 03:00 часа, уз услов да се не налазе у стамбено-пословном објекту.

У дане вјерских празника 6. и 7. јануара сва правна лица и предузетници могу да раде у складу са радним временом за редовне радне дане.

Pin It on Pinterest

Share This