Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu

Град Зворник објавио је два јавна позива и то: за (су)финансирање омладинских програма и пројеката и за (су)финансирање програма и пројеката удружења грађана и фондација за шта је у градском буџету планирано 43.000 КМ.

Јавни позиви и обрасци за пријаву и подношење приједлога програма и пројеката доступни су на интернет страници Града Зворника.

Комисије ће засједати једном мјесечно и то на крају мјесеца априла, маја, јуна, јула, августа, септембра и октобра и разматраће приједлоге пристигле након последњег засједања прије момента одлучивања.

Потребна документација може се доставити од датума расписивања јавних позива, најкасније до 31. октобра 2021. године, поштом на адресу: Град Зворник, Светог Саве 124, 75400 Зворник или лично у Шалтер сали Града Зворника са назнакама: „за (су)финансирање програма и пројеката удружења  грађана и фондација“, односно „за (су)финансирање омладинских програма и пројеката“.

Све додатне информације о јавним позивима могу се добити на мејл: drustvenedjelatnosti@gradzvornik.org или путем телефона бр. 056/232-233.

Pin It on Pinterest

Share This