Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu

11.08.2020. године

Град Зворник расписао је Јавни позив послодавцима за коришћење средстава по Пројекту запошљавања и самозапошљавања приправника: високе, више и средње стручне спреме, и других незапослених лица, из буџета града Зворника.

По овомЈавном позиву  суфинансираће се запошљавање и самозапошљавање 140 лица са евиденције Завода за запошљавање Републике Српске-Филијала Зворник који активно траже запослење и то 30 лица  високе стручне спреме, пет лица више стручне спреме, 100 лица средње стручне спреме и КВ радника и пет лица за самозапошљавање.

Из буџета Града Зворника за запошљавање код послодаваца биће издвајан фиксни мјесечни износ од 750 КМ по једном запосленом за високу стручну спрему за период од 12 мјесеци, 600 КМ за вишу стручну спрему на период од девет мјесеци и 540 КМ мјесечно за средњу стручну спрему на период од 6 мјесеци. Суфинансирање  самозапошљавања  врши се на период од 12 мјесеци у износу 540 КМ мјесечно, без обзира на стручну спрему особе.

У 2020. години за ову намјену у буџету града Зворника предвиђено је 400.000 КМ. Преостала потребна средства за запошљавање на период од 12 мјесеци, чије трајање радног односа пређе у 2021.годину, обезбедиће се у градском буџету за 2021. годину.

Текст Јавног позива са потребним обрасцима може се преузети у шалтер сали Градске управе и на интернет страници Града Зворника https://gradzvornik.org/pozivi/ .

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично у Шалтер сали Градске управе или поштом на адресу Град Зворник, ул. Светог Саве 124, са назнаком “Пријава на Јавни позив за запошљавање“.

Рок за подношење пријава је 31. август 2020.године.

Јавни позив је објављен и на огласној табли Завода за запошљавање – Филијала Зворник и локалној радио станици.

 Додатне информације могу се добити на тел.бр. 056/232-233 (Љиљана Тохољ) и на мејл: drustvenedjelatnosti@gradzvornik.org.

Pin It on Pinterest

Share This