Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu

20.02.2020. године

Према Извјештају о мјерењу и оцјени квалитета ваздуха у животној средини на локацијама у граду Зворнику утврђено је да су сви мјерени параметри ваздуха испод граничних вриједности. На основу тога се може закључити да је у периоду када су вршена мјерења, а када су у неким градовима у окружењу измјерена највећа или велика загађења, ваздух у граду Зворнику био незагађен.

Наиме, Градска управа Зворник ангажовала је Јавну научно-истраживачку установу „Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука, као овлаштену лиценцирану установу, да изврши мјерења загађености ваздуха. Мјерење је извршено на двије локације у граду (код Соколског дома и код објекта професионалне ватрогасне јединице), те на  једној у индустријској зони у Каракају (Пословна зона Јадар) по принципу двадесет четворочасовног аутоматског узорковања у периоду oд 21. до 24. јануара ове године. Локације су одабране у складу са Уредбом о условима за мониторинг квалитета ваздуха.

Оцијена квалитета ваздуха вршена је у складу са стандардима дефинисаним Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха (Службени гласник Републике Српске  бр. 124/12).

Утврђено је да је средња дневна вриједност концентрације параметара ваздуха који су мјерени испод граничне вриједности ваздуха за заштиту здравља људи (сумпордиоксид), док су азотдиоксид, угљенмоноксид и РМ10 и испод толерантних вриједности.

Средња дневна вриједност концентрација озона у животној средини је испод циљне вриједности ваздуха за заштиту здравља људи.

Pin It on Pinterest

Share This