Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Turizam i ugostiteljstvo
KATEGORIZACIJA SMJEŠTAJNIH OBJEKATA

Podnosilac zahtjev za kategorizaciju smještaja vrste apartmana, soba za iznajmljivanje ili kuće za odmor podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

  • Fotokopiju rješenja o registraciji djelatnosti kod nadležnog suda ili organa jedinice lokalne samouprave
  • Ugovor o pružanju usluga sa turističkom organizacijom,turističkom agencijom ili drugim pravnim licem koje obavlja ugostiteljsku ili turističku djelatnost kao pretežnu djelatnost
  • Potvrdu APIF-a o evidentiranju ovog ugovora u Registru fizičkih lica
  • Taksu na Rješenje od 10,00 KM
  • Obrazac zahtjeva

 ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 30 DANA.

 

UPIS U REGISTAR ČAMACA I PLOVIDBENA DOZVOLA

Podnosilac zahtjev za tegistraciju čamaca i izdavanje plovidbene dozvole podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

– Za prvu registraciju:

• Dokaz o vlasništvu (račun ili ovjerena izjava)
• Dokaz o vlasništvu pogonskog uređaja, odnosno motora (račun ili ovjerena izjava)
• Potvrda o brisanju čamca iz drugog upisnika čamaca ako je prethodno u njega bio upisan ili dokaz o samogradnji čamca
• Isprava o izvršenom tehničkom pregledu (ovlašteni Tehnički servis)
• Isprava o baždarenju čamca
• Carinska deklaracija za čamac, odnosno pogonski uređaj, ako su uvezeni iz druge države
• Dokaz o izvršenom osiguranju od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima (Osiguravajuće društvo)
• Dokaz o plaćenom porezu (Poreska uprava)
• Odobrenje za obavljanje djelatnosti (za privr.svrhe)
• Gradsku taksu na rješenje od 10,00 KM
• Godišnju naknadu za korišćenje objekata bezbjednosti plovidbe – republička taksa za neprivredne svrhe od 50,00 KM, za privredne svrhe od 100 KM

– Za produženje registracije:

• Plovidbenu dozvolu
• Dokaz o izvršenom osiguranju od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima (Osiguravajuće društvo)
• Dokaz o plaćenom porezu (Poreska uprava)
• Gradsku taksu na rješenje od 10,00 KM
• Godišnju naknadu za korišćenje objekata bezbjednosti plovidbe – republička taksa za neprivredne svrhe od 50,00 KM, za privredne svrhe od 100 KM
Obrazac zahtjeva
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 1 DAN.

RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Podnosilac zahtjev za duže radno vrijeme podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

  • Dokaz da ugostitelj nije pravosnažno kažnjen za prekoračenje radnog vremena i narušavanje javnog reda i mira (Komunalna policija, Osnovni sud);
  • Nalaz i mišljenje o sprovedenim mjerama zaštite od buke u ugostiteljskom objektu (Ovlaštena ustanova);
  • Preporuka Turističke organizacije;
  • Gradska taksa na Rješenje u iznosu od 10,00 KM;
  • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 1 DAN.

 

MUZIKA UŽIVO

Podnosilac zahtjev za izdavanje odobrenja za držanje muzike uživo podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 1 DAN.

 

Pin It on Pinterest

Share This