Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Poljoprivreda
PROMJENA NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U NEPOLJOPRIVREDNO

Podnosilac zahtjev podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Lokacijske uslove ili urbanističko-tehničke uslove utvrđene rješenjem nadležnog organa za poslove prostornog uređenja (Odjeljenje za prostorno uređenje)
 • Posjedovni list ili list nepokretnosti (Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, Područna jedinica Zvornik)
 • Gradska taksena markica od 10 KM (Prijemna kancelarija Gradske uprave Zvornik, šalter br.10)
 • Kopiju katastarskog plana ili ažurnu geodetsku podlogu predmeta obuhvata (Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, Područna jedinica Zvornik)
 •  Situaciono-lokacionu skicu parcele (Odjeljenje za prostorno uređenje)
 • Dokaz o pravnom osnovu za korišćenje zemljišta ( ukoliko investitor nije vlasnik poljoprivrednog zemljišta ) (Ovjeren ugovor)
 • Obrazac (Prijemna kancelarija, šalter br. 7 ili u kancelariji gradske uprave Zvornik br. 5)

U  postupku po zahtjevu,  podnosiocu  će posebnim rješenjem biti utvrđena obaveza plaćanja novčane naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno, i nakon izvršenja iste, podnosiocu zahtjeva se izdaje poljoprivredna saglasnost.

Sve informacije mogu se dobiti putem telefona: 056/232-239. 

 

PROGRAM KORIŠĆENJA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA PODRUČJU GRADA ZVORNIKA

PROGRAM korišćenja budžetskih sredstava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje na području grada Zvornika za 2024. godinu usvojila je Skupština grada Zvornik na 28. redovnoj sjednici Skupštine grada održanoj 28. 03. 2024. godine.

Zahtjev se podnosi na šalteru broj 7 u Prijemnoj kancelariji ili u kancelariji broj 5 Gradske uprave grada Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti opšte i posebne dokaze. 

Opšti dokazi za svaku vrstu podsticaja su:

 

Sve informacije mogu se dobiti putem telefona br. 056/232-239. 

 

Podsticaj za stočarstvo

OPŠTI DOKAZI:

Posebni dokazi za tov junadi:

 • Fotokopija pasoša za svako grlo ili obrazac A1  ili Potvrda o sprovedenim obaveznim  mjerama (Izdaje nadležna veterinarska ustanova)

Posebni dokazi za držanje muznih grla (krave):

 • Fotokopija pasoša za svako grlo ili Potvrda o sprovedenim obaveznim  mjerama (Izdaje nadležna veterinarska ustanova)

Posebni dokazi za uzgoj priplodnih junica:

 • Fotokopija pasoša za svako grlo ili obrazac A1  ili Potvrda o sprovedenim  obaveznim mjerama  (Izdaje nadležna veterinarska ustanova)
 • Potvrda utvrđenoj steonosti junice

Posebni dokazi za tov svinja:

 • Potvrda o izvršenoj vakcinaciji sa  brojem ušne markice ili uvjerenje veterinara o kliničkom pregledu grla (Izdaje nadležna veterinarska ustanova)

 

 

Sve informacije mogu se dobiti putem telefona br. 056/232-239.

 

 

 

Podsticaj za voćarstvo

OPŠTI DOKAZI:

Posebni dokazi:

 • Dokaz o investiciji (račun o nabavci sjemenskog materijala, fakturni i fiskalni račun)

 

Sve informacije mogu se dobiti putem telefona br. 056/232-239.

 

Organska proizvodnja

OPŠTI DOKAZI:

Posebni dokazi:

 • Fotokopija sertifikata organske proizvodnje (nadležne sertifikacione kuće)
 • Zapisnik ovlašćenog sertifikacionog tijela o zasnovanim površinama u sistemu organske povrtlarske i voćarsko-vinogradarske proizvodnje (nadležne sertifikacione kuće)

Sve informacije mogu se dobiti putem telefona br. 056/232-239.

 

Podsticaj za ratarstvo

OPŠTI DOKAZI:

Posebni dokazi:

 • Dokaz o investiciji (račun o nabavci sjemenskog materijala, fakturni i fiskalni račun) 

Sve informacije mogu se dobiti putem telefona br. 056/232-239.

 

Podsticaj za pčelarstvo

OPŠTI DOKAZI:

Posebni dokazi:

 • Rješenje o upisu u registar pčelara i pčelinjaka Republike Srpske“ (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske)

Sve informacije mogu se dobiti putem telefona br. 056/232-239.

 

Podrška ruralnom razvoju

KAPITALNA ULAGANJA 

OPŠTI DOKAZI:

 • Zahtjev (Prijemna kancelarija, šalter br. 7 ili u kancelariji gradske uprave Zvornik br. 5)
 • Fotokopija lične karte za fizičko lice, odnosno kopija rješenja o upisu u sudski registar za pravno lice. (Okružni privredni sud Bijeljina)
 • Fotokopija tekućeg računa.

Posebni dokazi:

 • Građevinska ili upotrebna dozvola“ i dodati „(fotokopija), (Odjeljenje za prostorno uređenje)
 • Fotokopija uplata, taksi i drugih nastalih troškova kojima se dokazuje ulaganje   

 

REFUNDIRANJE TROŠKOVA NABAVKE PLASTENIKA I ELEKTRIČNOG PASTIRA

OPŠTI DOKAZI:

Posebni dokazi:

 • Dokaz o kupovini plastenika odnosno električnog pastira (poreska faktura sa fiskalnim računom)

 

Sve informacije mogu se dobiti putem telefona br. 056/232-239.

 

 

VETERINARSKE USTANOVE NA PODRUČJU GRADA ZVORNIK
 1. Veterinarska stanica a.d. Zvornik, direktor Slobodan Jokić, dr. vet. med 056/210-400
  E-pošta: veterinarskazv@sprinter.net
 2. Veterinarska ambulanta ”Bane- Vet” Karakaj – vl. Blagoje Birčaković, dr.vet.med 065/151-107
  E-pošta: blagojebircakovic@yahoo.com
 3. Veterinarska ambulanta ”Prva veterinarska”Kozluk – vl.Ivanović Maksim dr.vet.med 065/667-640
  E-pošta: prvaveterinarska@gmail.com
 4. Veterinarska ambulanta ” Tomić” Karakaj – vl.Tomić Radan, dr.vet.med 065/655-473
  E-pošta: tomicvet12@gmail.com
 5. Veterinarska ambulanta”Jokić” Karakaj – vl.Jokić Miodrag, dr.vet.med 065/957-598
  E-pošta: vetjokicm@gmail.com
 6. Veterinarska ambulanta ”S-Vet”Oraovac – vl.Radović Slobodan, dr.vet.med 066/176-275
  E-pošta: slobodan.bobo@gmail.com
 7. Veterinarska ambulanta ”Pilica Vet”Pilica – vl. Brankica Mojević Mitrović, dr.vet med, Govedarica Savo, vet.tehničar, 065/963-684
  E-pošta: pilica.vet123@gmail.com
 8. Veterinarska ambulanta ”Anima Vet”Kozluk- vl.Jokić Darko, dr.vet.med 056/310-109
  E-pošta: darkoj72@yahoo.com

 

SMJEŠTAJ POKRETNOG PČELINJAKA NA PODRUČJU GRADA ZVORNIK

Zahtjev za odobrenje se podnosi u šalter sali Gradske uprave  Zvornik. Uz popunjen zahtjev potrebno je priložiti i sledeća dokumenta:

 • Aministrativna taksa 12 KM
 • Pisana saglasnost vlasnika poljoprivrednog zemljišta na kojem će biti smješten pokretni pčelinjak
 • Uvjerenje o zdravstvenom stanju pčelinjih društava koje se prebacuju na novu lokaciju

   

UPIS U REGISTAR

Регистрација пољопривредних газдинстава одређена је Законом о пољопривреди (Службени гласник Републике Српске“ бр: 70/06, 20/07, 86/07 и 71/09). Услови и начини уписа у регистар, као и вођење ригистра, дефинисани су Уредбом о регистрацији пољопривредних газдинстава (Службени гласник Републике Српске бр: 30/13, 65/13 и 20/14). 

Информације се могу добити у надлежној подручној јединици Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ), улица Светог Саве 62, тел. 056/490-270.

Pin It on Pinterest

Share This