Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Nevladin sektor
PROJEKTI NEVLADINIH ORGANIZACIJA, FONDACIJA I OMLADINSKIH PROGRAMA
Popunjene obrasce potrebno je predati lično u Šalter sali Gradske uprave ili putem pošte na adresu Grad Zvornik, ul. Svetog Save 124, sa naznakom „za (su)finansiranje programa i projekata udruženja građana i fondacija“:

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 31. OKTOBAR TEKUĆE GODINE.

ROK ZA RJEŠAVANJE JE 30 DANA OD DANA PODNOŠENJA PRIJAVE.

 

Pin It on Pinterest

Share This