Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Nevladin sektor
PROJEKTI NEVLADINIH ORGANIZACIJA, FONDACIJA I OMLADINSKIH PROGRAMA

Попуњене обрасце потребно је предати лично у Шалтер сали Градске управе или путем поште на адресу Град Зворник, ул. Светог Саве 124, са назнаком „за (су)финансирање програма и пројеката удружења грађана и фондација“.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ 31. ОКТОБАР ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ.

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ЈЕ 30 ДАНА ОД ДАНА ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ.

Pin It on Pinterest

Share This