Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Socijalna i zdravstvena zaštita
JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ ZA TEŠKO MATERIJALNO STANJE

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za socijalno ugrožena lica se podnosi u Šalter sali Gradske uprave. Uz zahtjev je potrebno predati i sledeća dokumenta kao dokaze kojima se opravdava podnošenje zahtjeva:

 • Uvjerenje o zajedničkom domaćinstu (kućna lista)
 • Uvjerenje da se podnosilac zahtjeva nalazi na evidenciji biroa, kao i i svi punoljetni članovi njegovog domaćinstva
 • Uvjerenje iz škole, odnosno sa fakulteta
 • Ostala dokumenta koja potkrepljuju teško materijalno stanje

ROK ZA RJEŠAVANJE PREDMETA JE 15 DANA.

 

NOVČANA POMOĆ ZA TROŠKOVE LIJEČENJA

Zahtjev se podnosi u Šalter sali Gradske uprave. Uz zahtjev je potrebno predati i sledeća dokumenta kao dokaze kojima se opravdava podnošenje zahtjeva:

 • Uvjerenje o zajedničkom domaćinstu (kućna lista)
 • Medicinsku dokumentaciju
 • Uvjerenje da se podnosilac zahtjeva nalazi na evidenciji biroa, kao i i svi punoljetni članovi njegovog domaćinstva

ROK ZA RJEŠAVANJE PREDMETA JE 15 DANA.

 

NOVČANA POMOĆ ZA TROŠKOVE SAHRANE NEZBRINUTOG LICA

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć se podnosi u Šalter sali Gradske uprave. Uz zahtjev je potrebno predati i sledeća dokumenta kao dokaze kojima se opravdava podnošenje zahtjeva:

 • Izjava da je podnosilac zahtjeva snio troškove sahrane
 • Račun za troškove sahrane
 • Rješenje Centra za socijalni rad da je preminula osoba bila korisnik socijalne-novčane pomoći
 • Umrli list preminule osobe

ROK ZA RJEŠAVANJE PREDMETA JE 15 DANA.

 

NAKNADA ŠTETE NASTALE USLED UJEDA PSA LUTALICE
Захтјев се подноси у Шалтер сали Градске управе. Уз захтјев је потребно предати и следећа документа:

 • Копију личне карте (извод из МКР за малољетно лице)
 • Копију љекарске документације
 • Копију картице текућег рачуна
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 8 ДАНА

 

NAKNADA ŠTETE NASTALE USLED NAPADA PASA LUTALICA I USMRĆIVANJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA
Zahtjev se podnosi u Šalter sali Gradske uprave. Uz zahtjev je potrebno predati i sledeća dokumenta:

 • Kopiju lične karte
 • Izvještaj Veterinarske inspekcije
 • Izvještaj nadležne Veterinarske stanice
 • Dokaz vlasništva nad domaćim životinjama
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 8 DANA

 

Pin It on Pinterest

Share This