Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Socijalna i zdravstvena zaštita
JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ ZA TEŠKO MATERIJALNO STANJE

Podnosilac podnosi Zahtjev na šalteru br. 7 u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada Zvornik u vremenu od 07:00 do 15:00 časova ili poštom na adresu Grad Zvornik, ul. Svetog Save 124, 75.400 Zvornik“. Uz zahtjev je potrebno predati i sledeća dokumenta:

 • Uvjerenje o zajedničkom domaćinstu (kućna lista) (Odjeljenje za opštu upravu, Prijemna kancelarija Gradske uprave Zvornik, šalteri br. 2, 3. i 4.)
 • Uvjerenje da se podnosilac zahtjeva nalazi na evidenciji biroa, kao i i svi punoljetni članovi njegovog domaćinstva (Zavod za zapošljavanje-Filijala Zvornik)
 • Uvjerenje iz škole, odnosno sa fakulteta
 • Ostala dokumenta koja potkrepljuju teško materijalno stanje (rješenja Centra za socijalni rad, ček od penzije itd)

ROK ZA RJEŠAVANJE PREDMETA JE 15 DANA.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 056/232-233.
Kontakt osoba: Mladen Nikolić.

 

NOVČANA POMOĆ ZA TROŠKOVE LIJEČENJA

Podnosilac Zahtjev podnosi na šalteru broj 7 u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada Zvornik u vremenu od 07:00 do 15:00 časova ili poštom na adresu Grad Zvornik, ul. Svetog Save 124, 75.400 Zvornik“. Uz zahtjev je potrebno predati i sledeća dokumenta kao dokaze kojima se opravdava podnošenje zahtjeva:

 • Uvjerenje o zajedničkom domaćinstu (kućna lista(Odjeljenje za opštu upravu Gradske uprave Zvornik, Prijemna kancelarija, šalteri br. 2, 3. i 4.)
 • Medicinsku dokumentaciju (ovlaštena zdravstvena ustanova)
 • Uvjerenje da se podnosilac zahtjeva nalazi na evidenciji biroa, kao i i svi punoljetni članovi njegovog domaćinstva (Zavod za zapošljavanje-Filijala Zvornik)

 

ROK ZA RJEŠAVANJE PREDMETA JE 15 DANA.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 056/232-233.
Kontakt osoba: Mladen Nikolić.

NOVČANA POMOĆ ZA TROŠKOVE SAHRANE NEZBRINUTOG LICA

Podnosilac podnosi Zahtjev na šalteru br. 7 u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada Zvornik u vremenu od 07:00 do 15:00 časova ili poštom na adresu Grad Zvornik, ul. Svetog Save 124, 75.400 Zvornik“. Uz zahtjev je potrebno predati i sledeća dokumenta kao dokaze kojima se opravdava podnošenje zahtjeva:

 • Izjava da je podnosilac zahtjeva snio troškove sahrane (odjeljenje za opštu upravu Gradske uprave Zvornik, Prijemna kancelarija -Pravna pomoć)
 • Račun za troškove sahrane
 • Rješenje Centra za socijalni rad da je preminula osoba bila korisnik socijalne-novčane pomoći
 • Umrli list preminule osobe (Prijemna kancelarija Gradske uprave Zvornik, šalteri 5. i 6.)

  ROK ZA RJEŠAVANJE PREDMETA JE 15 DANA.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 056/232-233.
Kontakt osoba: Mladen Nikolić.

 

NAKNADA ŠTETE NASTALE USLED UJEDA PSA LUTALICE

Podnosilac podnosi zahtjev na šalteru br. 7 u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada Zvornik u vremenu od 07:00 do 15:00 časova ili poštom na adresu Grad Zvornik, ul. Svetog Save 124, 75.400 Zvornik“. Uz zahtjev je potrebno predati i sledeća dokumenta:

 • Kopiju lične karte (izvod iz MKR za maloljetno lice) (Odjeljenje za opštu upravu Gradske uprave Zvornik, Prijemna kancelarija, šalteri 5. i 6.)
 • Kopiju ljekarske dokumentacije
 • Kopiju kartice tekućeg računa
 • Obrazac zahtjeva

 ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 8 DANA

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 056/232-233.
Kontakt osoba: Mladen Nikolić.

 

NAKNADA ŠTETE NASTALE USLED NAPADA PASA LUTALICA I USMRĆIVANJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Podnosilac podnosi zahtjev na šalteru br. 7 u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada Zvornik u vremenu od 07:00 do 15:00 časova ili poštom na adresu Grad Zvornik, ul. Svetog Save 124, 75.400 Zvornik“. Uz zahtjev je potrebno predati i sledeća dokumenta:

 • Kopiju lične karte
 • Izvještaj Veterinarske inspekcije (ul. Vuka Karadžića br.4 – zgrada „Moskva“)
 • Izvještaj nadležne Veterinarske stanice- linjkovati
 • Dokaz vlasništva nad domaćim životinjama (nadležna veterinarska ambulanta
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 8 DANA

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 056/232-233.
Kontakt osoba: Mladen Nikolić.

 

Pin It on Pinterest

Share This