Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Obrazovanje
PREVOZ UČENIKA

Izjavu o podacima za ostvarivanje prava na subvenciju prevoza učenika potrebno je predati u Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti (kancelarija br.12). Uz potpisanu izjavu potrebno je predati i sledeća dokumenta:

 • Uvjerenje o pohađanju škole za svu djecu
 • Uvjerenje sa evidencije Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene roditelje
 • Potvrdu–rješenje o invalidnosti za člana domaćinstva
 • Kućnu listu o broju članova domaćinstva
 • Kopiju Vukove diplome OŠ
 • Kopiju svjedočanstva predhodne školske godine
 • Obrazac izjave
 • Odluka o subvenciji prevoza učenika

ROK ZA RJEŠAVANJE ZAHTJEVA JE 30 DANA.

 

FINANSIRANJE ŠKOLSKOG I UNIVERZITETSKOG SPORTSKOG TAKMIČENJA

 

Захтјев се подноси у Шалтер сали Градске управе, у улици Светог Саве 124.  Уз захтјев је потребно предати и прилоге.

Образац захтјева

                                    РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 60 ДАНА.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стипендија је облик финансијске помоћи који се додјељује појединцима за потребе њиховог образовања, професионалног усавршавања или истраживања. Стипендија се додјељује на темељу академског успјеха, посебних талената, социјалног статуса или припадности одређеној друштвеној групи.

STIPENDIJE ZA STUDENTE PRVE GODINE - VUKOVCI IZ SREDNJE ŠKOLE

Zahtjev se podnosi u Šalter sali Gradske uprave ili putem pošte na adresu Grad Zvornik, ul. Svetog Save 124, sa naznakom „Prijava na Konkurs za stipendiranje“.

 • Potvrda o statusu redovnog studenta (original, Fakultet)
 • Indeks (kopija)
 • Lična karta (kopija)
 • Ovjerena Izjava da nije korisnik stipendije od drugog davaoca (original, Gradska uprava)
 • Kartica tekućeg računa (kopija, Banka)
 • Vukova diploma iz srednje škole (ovjerena kopija, Škola)
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 45 DANA.  

STIPENDIJE ZA STUDENTA SLABOG MATERIJALNOG STANJA

Zahtjev se podnosi u Šalter sali Gradske uprave ili putem pošte na adresu Grad Zvornik, ul. Svetog Save 124, sa naznakom „Prijava na Konkurs za stipendiranje“.

 • Potvrda o statusu redovnog studenta (original, Fakultet)
 • Indeks (kopija)
 • Lična karta (kopija)
 • Ovjerena Izjava da nije korisnik stipendije od drugog davaoca (original, Gradska uprava)
 • Kartica tekućeg računa (kopija, Banka)
 • Vukova diploma iz srednje škole (ovjerena kopija, Škola)
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 45 DANA.  

STIPENDIJE ZA STUDENTE BEZ OBA RODITELJA I STUDENTE SA POSEBNIM POTREBAMA

Zahtjev se podnosi u Šalter sali Gradske uprave ili putem pošte na adresu Grad Zvornik, ul. Svetog Save 124, sa naznakom „Prijava na Konkurs za stipendiranje“. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta: 

 • Potvrda o statusu redovnog studenta određene godine studija (original, Fakultet)
 • Uvjerenje o položenim ispitima prethodnih godina studija sa prosječnom ocjenom (original, Fakultet)
 • Indeks (kopija)
 • Lična karta (kopija)
 • Ovjerena izjava da nije korisnik stipendije od drugog davaoca (original, lično)
 • Kartica tekućeg računa (kopija, Banka)
 • Izvode iz matične knjige umrlih za studenta bez oba roditelja odnosno Uvjerenjeo kategorizaciji zdravstvene sposobnosti za studenta sa posebnim potrebama (original, Fakultet)
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 45 DANA.  

STIPENDIJA ZA STUDENTA IZ PORODICE POGINULOG BORCA ILI PORODICE RVI OD 1 DO 4 KATEGORIJE

Zahtjev se podnosi u Šalter sali Gradske uprave ili putem pošte na adresu Grad Zvornik, ul. Svetog Save 124, sa naznakom „Prijava na Konkurs za stipendiranje“. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta: 

 • Lična karta (kopija)
 • Indeks (kopija)
 • Potvrda o statusu redovnog studenta određene godine studija (original, Fakultet)
 • Ovjerena izjava da nije korisnik stipendije od drugog davaoca (original, lično)
 • Kartica tekućeg računa (kopija, Banka)
 • Izjavu o zajedničkom domaćinstvu-kućna lista (ovjerena kopija, Mjesni ured)
 • Izvod iz matične knjige umrlih za djecu poginulih boraca odnosno Uvjerenje o invalidnosti za djecu čiji je roditelj ratni vojni invalid, Uvjerenje da je roditelj korisnik socijalne pomoći (original, nadležna služba)
 • Nagrade, priznanja, diplome, naučni i projektni radovi i slično (ovjerena kopija)
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 45 DANA.  

STIPENDIJA ZA STUDENTA SA PROSJEČNOM OCJENOM VEĆOM OD 8,50

Zahtjev se podnosi u Šalter sali Gradske uprave ili putem pošte na adresu Grad Zvornik, ul. Svetog Save 124, sa naznakom „Prijava na Konkurs za stipendiranje“. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta: 

 • Lična karta (kopija)
 • Indeks (kopija)
 • Potvrda o statusu redovnog studenta određene godine studija (original, Fakultet)
 • Ovjerena izjava da nije korisnik stipendije od drugog davaoca (original, lično)
 • Kartica tekućeg računa (kopija, Banka)
 • Ocjene iz prethodnih godina studija sa izvedenom prosječnom vrijednosti ocjena tokom studiranja (original, Fakultet)
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 45 DANA.  

STIPENDIJE ZA STUDENTA MASTER STUDIJA SA PROSJEKOM OCJENA VEĆIM OD 9,00

Zahtjev se podnosi u Šalter sali Gradske uprave ili putem pošte na adresu Grad Zvornik, ulica Svetog Save 124, sa naznakom „Prijava na Konkurs za stipendiranje“. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Lična karta (kopija)
 • Indeks (kopija)
 • Potvrda o statusu redovnog studneta master studija (original, Fakultet) Ocjene iz prethodnih godina studija sa izvedenom prosječnom vrijednosti ocjena tokom studiranja (original, Fakultet)
 • Ovjerena izjava da nije korisnik stipendije od drugog davaoca (original, lično)
 • Kartica tekućeg računa (kopija, Banka)
 • Diploma ili Uvjerenje o završenim osnovnim studijama (kopija, Fakultet)
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 45 DANA.   

STIPENDIJE ZA STUDENTE PRVE GODINE TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U ZVORNIKU

Stipendija se dodjeljuje za 20 najbolje rangiranih studenata prve godine Tehnološkog fakulteta za školsku 2022/23 godinu. 

Odluka o dodjeli novčanih sredstava studentima prve godine Tehnološkog fakulteta u Zvorniku Univerziteta Istočno Sarajevo

 

NOVČANA POMOĆ ZA NABAVKU UDŽBENIKA

Grad Zvornik donio je Odluku da se djeci školskog uzrasta sa bilo kojom vrstom invaliditeta, djeci iz hraniteljskih porodica i korisnika materijalne pomoći obezbijede sredstva za nabavku udžbenika.

Pravo na novčanu pomoć imaju djeca sa invaliditetom školskog uzrasta koja se nalaze na spisku Centra za socijalni rad Zvornik, djeca korisnika matrijalne pomoći školskog uzrasta čiji e staratelji nalaze na spisku Centra  i djeca iz hraniteljskih porodica iz evidencije Centra za socijalni rad Zvornik.

 

 

 

NOVČANA POMOĆ ZA NABAVKU UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU 2022/23 GODINU

Grad Zvornik donio je Odluku da se djeci školskog uzrasta sa bilo kojom vrstom invaliditeta, djeci iz hraniteljskih porodica i korisnika materijalne pomoći obezbijede sredstva za nabavku udžbenika.

Pravo na novčanu pomoć imaju djeca sa invaliditetom školskog uzrasta koja se nalaze na spisku Centra za socijalni rad Zvornik, djeca korisnika matrijalne pomoći školskog uzrasta čiji se staratelji nalaze na spisku Centra  i djeca iz hraniteljskih porodica iz evidencije Centra za socijalni rad Zvornik.

 

Pin It on Pinterest

Share This