Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Preseljenje spisa
PRESELJENJE SPISA

Podnosilac zahtjev za preseljenje spisa predmeta lične invalidnine, porodične invalidnine, kategorizacije borca, za borački dodatak, lične civilne invalidnine, porodične civilne invalidnine, naknade po osnovu odlikovanog borca podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

• Obavještenje o prebivalištu (original MUP RS Zvornik)
Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 30 DANA.

 

Pin It on Pinterest

Share This